header.home link

Inagro lanceert opleidingen tot en voor melkveehouder

11 oktober 2021

Inagro lanceert een opleiding tot melkveehouder om werkzoekenden klaar te stomen voor een job bij een melkveebedrijf. Daarnaast worden er opleidingen gepland voor melkveehouders om hen te leren werken met personeel. De opleidingen kaderen in het Europese, grensoverschrijdende project Cowforme dat de vraag en aanbod van arbeid in de melkveehouderij aan elkaar wil koppelen.

Lees meer over:

“Melkveebedrijven nemen in grootte steeds verder toe. Dit leidt tot meer werkdruk op de bedrijven”, stelt Ilse Louwagie van onderzoeks- en adviescentrum Inagro. Eén van de oplossingen is werknemers inzetten. Een andere sleutel is de arbeidsefficiëntie verhogen. “Maar hoe kan de vraag naar arbeid op het veebedrijf en het aanbod van arbeidskrachten op elkaar afgestemd worden?”

Dat is de vraag die de zeventien partners van het grensoverschrijdende Europese Interreg-project CowForme zichzelf stelden. Het gaat om een project waar Waalse, Vlaamse en Noord-Franse organisaties bij betrokken zijn. Tot de partners aan Vlaamse zijde behoren de arbeidsbemiddelingsorganisatie VDAB en Inagro. Beide organisaties hebben een opleidingstraject uitgewerkt dat werkzoekenden moeten onderdompelen in de melkveehouderij.

Veel onwetendheid over het beroep van melkveehouder

Een enquête onder werkzoekenden, die binnen CowForme werd uitgevoerd, wees uit dat de melkveehouderij als een aantrekkelijke sector gezien wordt waarbij werken in de natuur en met dieren als grote voordelen gezien worden. De enquête wees echter ook uit dat er relatief veel onbekendheid bestaat over het werk. Daar moet de opleiding verandering in brengen. Ook lanceerden de betrokken partijen een serie van vijf getuigenvideo’s die via social media verspreid worden en waarin het beroep uitgelegd worden.

Arbeid wordt momenteel voor een groot deel opgevangen met hulp van familieleden zoals de ouders of de kinderen. Maar dat is geen structurele oplossing

Ilse Louwagie - Onderzoeker en adviseur melkveehouderij bij Inagro.

De opleidingen, aanvankelijk in Oost- en West-Vlaanderen, startten met een kennismakingsweek waarbij maximum tien werkzoekenden een week worden rondgeleid bij verschillende melkveebedrijven. De organisatie ligt in handen van VDAB, en een melkvee-expert zal de voorlichting verzorgen. Op deze dagen leren de deelnemers onder andere over melken, voeding, verzorging en hygiëne. Deze kennismakingsweek vindt plaats van 15 tot 22 december.

Aanvullend op de kennismaking wordt er een Individuele beroepsopleiding (IBO), oftewel stage, georganiseerd op een melkveebedrijf dat overweegt om personeel in dienst te nemen. Deze stage duurt één tot zes maanden. De lengte is afhankelijk van de competenties van de werkzoekenden en de jobeisen “Voor de boer is dit een goede manier om met de toekomstige werknemer kennis te maken, terwijl de werknemer meer leert over het vak”, aldus Louwagie.

"Melkveehouders ervaren barrières bij inhuren personeel"

De melkveehouder betaalt een bijdrage van 600 tot 850 euro per maand tijdens het stagetraject. Er wordt ook nog gewerkt aan mogelijke combinaties, waarbij een werknemer gedeeld wordt door twee melkveebedrijven. De stage zou dan bijvoorbeeld op maandagen en dinsdagen op het ene bedrijf plaatsvinden en de overige dagen op het andere bedrijf. “Doel van de stage is uiteraard dat de werknemer in dienst treedt bij het bedrijf”, benadrukt Louwagie.

Volgens de expert veehouderij bij Inagro is er een sterk potentieel bij landbouwbedrijven. Zij wijst andermaal op stijgende werkdruk door schaalvergroting. “Arbeid wordt momenteel voor een groot gedeelte opgevangen met familiale vrijwillige arbeid, hulp van familieleden zoals de ouders of de kinderen. Maar dat is geen structurele oplossing op lange termijn.”

Uit een enquête onder 164 Vlaamse, Waalse en Noord-Franse veehouders bleek dat 74 procent van de respondenten niet tevreden is over de huidige vrije tijdsbesteding. Door de hoge werkdruk rest er weinig tijd voor privéaangelegenheden. Het automatiseren van bepaalde processen of het inhuren van personeel zou een deel van de oplossing kunnen zijn.

Uit deze enquête bleek dat inhuren van personeel bij een deel van de melkveehouders overwogen wordt, 12 procent overweegt het zelfs actief. In de praktijk blijken er ook barrières te bestaan waardoor de sprong naar het inhuren van extern personeel toch niet gemaakt wordt. Voor melkveehouders is de economische kost een aandachtspunt terwijl er ook twijfels zijn over de kwaliteit van personeel.

Opleidingen voor melkveehouders om met personeel te werken

Het doel van CowForme is ook om deze barrières bij melkveehouders weg te nemen en hen aan te sporen om personeel in dienst te nemen. De stage dient voor hen als kennismaking met de toekomstige werknemer. Behalve de stage zijn er binnen het project ook studiereizen gepland waarbij melkveehouders over de grenzen gaan kijken bij collega-boeren om te zien hoe deze de arbeidsinzet hebben georganiseerd. De eerste studiereis zal op 30 november plaatsvinden op een bedrijf in West-Vlaanderen terwijl Noord-Frankrijk en Wallonië in de weken erop volgen.

melkvee-uier-melken-robot-1280

Ook zijn er ‘FocusFarm’ studiegroepen opgericht waarin deelnemende melkveebedrijven kennis over arbeidsinzet kunnen uitwisselen. “En tevens worden er nog een aantal opleidingen voorzien waarbij de inzet van arbeid centraal staat”, vertelt Louwagie. Zo heeft Inagro op 4 februari volgend jaar een studiedag gepland waar de omgang met personeel en de inzet ervan centraal staan.

CowForme is gestart op 1 januari 2020 en loopt drie jaar, tot 31 december 2022. Nadat er in december kennismakingsweken worden georganiseerd gevolgd door stages, volgt in het voorjaar van 2022 een volgende serie kennismakingsdagen. De opleidingen in Vlaanderen komen in dezelfde vorm op hetzelfde moment ook terug in Wallonië en Noord-Frankrijk. Een mogelijke uitrol van het concept naar de varkenshouderij zou mogelijk zijn volgens de betrokken partijen, maar wordt momenteel niet overwogen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek