header.home link

ILVO, Wervel en VUB organiseren conferentie over bodemgezondheid

ILVO, VUB en Wervel organiseren op 5 december, Wereldbodemdag, een conferentie rond de vraag hoe we de gezondheid van bodems het best kunnen herstellen. Pioniers in regeneratieve landbouw, experts in agro-ecologie en internationale wetenschappers getuigen en gaan in dialoog met adviseurs en beleidsmakers.

21 november 2022  – Laatste update 21 november 2022 20:36
Lees meer over:
bodem-grond-koolstofopslag-aarde-1280

De Europese Commissie bestempelt 60 tot 70 procent van onze bodems als “ongezond”. Nochtans zijn veerkrachtige, gezonde landbouwbodems in tijden van klimaatverandering meer dan ooit nodig. Gezonde bodems kunnen goede resultaten voorleggen op verschillende vlakken: opbrengst, voedingswaarde, koolstofopslag, biodiversiteit, waterhuishouding,...

Agro-ecoloog Jeroen Watté (Wervel vzw) wil dat praktijkervaringen meer bekend worden: “In sommige graslanden van regeneratieve pionier Jos Van Reeth (BE) bedraagt het organisch stofgehalte intussen 17 procent en dit quasi zonder gebruik van externe inputs. De biodiversiteit in het grasland is zodanig toegenomen dat ook het vlees van het grasgevoerd vee qua nutriëntendichtheid bij de 5-10 procent beste scoort in een internationaal onderzoek. De resultaten van pioniers zijn fenomenaal, maar ze worden nog te weinig opgepikt door de sector en in academische kringen botsen ze soms zelfs op twijfels.”

ILVO, Wervel en VUB wisten een aantal gerenommeerde specialisten naar Brussel te halen. Koen Willekens, ILVO-bodemdeskundige en partner-stichter van het Proefplatform Agro-Ecologie Hansbeke gaat in dialoog met prair-ecoloog Richard Teague en bodemmicrobioloog Kris Nichols. Teague deed al onderzoek bij regeneratieve boeren in de VS die de hoogste organische stofgehaltes wisten te halen.

Nieuw verdienmodel

Het academisch onderzoek wordt nadien ook vertaald naar stal en akker. Mestadviseur Peter Vanhoof zet al langer in op bodembiologie: “De tijd van goedkope kunstmest, goedkoop krachtvoer en goedkope diesel is voorbij. Door te werken op drijfmestkwaliteit en bodemleven kan het stikstofleverend vermogen van bodems gevoelig omhoog. Boeren zien het als een nieuw verdienmodel.” Hij gaat in gesprek met Vlaamse en Nederlandse pionierboeren.

De conferentie sluit af met een panelgesprek, waarin bodemadviseurs en beleidsmakers nadenken of en hoe regeneratieve landbouw een uitgangspunt kan worden in advies en beleid. “De sense of urgency is er wel, maar het kompas richting gezonde bodems staat nog niet correct geijkt. De uitdaging is een omslag in denken in de landbouw, bij adviseurs, wetenschappers en beleidsmakers. En meer verspreiding van werkbare strategieën”, klinkt het in de aankondiging. 

Inschrijven tot 25 november 2022:  Inschrijving en volledig programma

Bron: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek