header.home link

ILVO en Departement Landbouw en Visserij gaan samenwerken aan koolstoflandbouw

12 december 2021

Carbon farming is hot sinds een aantal jaren. Verschillende initiatieven zijn al ontstaan, onder meer in de private sector, die landbouwers willen gaan vergoeden voor de mate waarin ze koolstof opslaan in hun bodems. In het pas opgestarte LIFE CarbonCounts-project gaan ILVO en het Departement Landbouw en Visserij samenwerken om het potentieel voor koolstoflandbouw in Vlaanderen in kaart te brengen en werken ze aan een geodataplatform.

Lees meer over:
CarbonFarming_bodem koolstoflandbouw_Inagro

De landbouwsector levert al heel wat inspanningen om de broeikasgasemissies te verminderen en de Vlaamse klimaatdoelstellingen te bereiken. Koolstofopslag in landbouwbodems speelt hierbij een belangrijke rol. Via koolstoflandbouw kunnen landbouwers CO2 uit de lucht halen en koolstof vastleggen in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door het type gewassen of het teeltplan aan te passen, of via aanvoer van stabiele organische meststoffen, zoals compost.

Bovendien draagt koolstofopslag in landbouwgronden ook bij aan een betere bodemkwaliteit en zorgt het voor een betere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden door klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast.

CarbonCounts

In Europa bestuderen experts hoe dit natuurlijk proces via een voor boeren belonend systeem kan bevorderd worden, in de Angelsaksische wereld bestaan de ‘carbon credits’ al. “Een soort (Vlaamse) koolstofmarkt (publiek en/of privaat) kan koolstofopslag stimuleren en een win-winsituatie creëren voor landbouwers,” zeggen ook de initiatiefnemers van LIFE CarbonCounts. Tegen februari 2023 moet er een roadmap opgeleverd worden die alle huidige knelpunten, noden en behoeften op vlak van regelgeving, date en kennis in kaart brengt.

Dit project moet toelaten dat toekomstige carbon farming projecten, privaat of publiek, dezelfde certificeringsregels hanteren en eenzelfde wetenschappelijke basis kennen

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Het LIFE CarbonCounts-project ontwikkelt ook een geodataplatform om acties rond koolstoflandbouw te registeren, te monitoren en het effect op koolstofopslag te becijferen. “Belangrijk is dat er ook wordt gezocht hoe de carbon farming inspanningen van de Vlaamse landbouwers in rekening gebracht kunnen worden in de broeikasgasinventaris. Die inventaris dient voor de internationale rapportering van wat elke EU lidstaat realiseert inzake klimaatdoelstellingen”. ILVO en het departement zullen in eerste instantie werken aan een geodataplatform voor agroforestry, kleine landschapselememten en koolstofopslag in landbouwbodems.

Dezelfde certificering?

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “De strijd tegen de klimaat-uitdaging gaat ons allemaal aan. Onze landbouwers zijn ook de eerste om de negatieve effecten ervan te voelen.  Gelukkig kunnen zij, onder andere via “carbon farming”, een belangrijke rol spelen in die strijd. Dit project moet toelaten dat toekomstige carbon farming projecten, privaat of publiek, dezelfde certificeringsregels hanteren en eenzelfde wetenschappelijke basis kennen. Ook in de nieuwe pré-ecoregelingen, die in 2022 lopen, heeft koolstoflandbouw zijn plaats. Landbouwers worden er ondersteund om via het teeltplan bijkomende effectieve-organische koolstof in de bodem te brengen. In het volgende gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat vanaf 2023 zal lopen, zal zowel aandacht gaan naar de opbouw van organische koolstof onder blijvend grasland als aan het verhogen van het organische koolstofgehalte in bouwlandpercelen. Daarnaast worden zowel groene investeringen in bijvoorbeeld heggen en houtkanten als aanleg en het onderhoud van agroforestrysystemen sterk ondersteund .”

De Vlaamse Regering keurde vrijdag de financiering van het CarbonCounts-project vanuit het Vlaams Klimaatfonds goed en maakt daarvoor een totaal budget van 75.000 euro vrij. Hiervan is 44.000 euro voorzien voor het Departement Landbouw en Visserij en 31.000 euro voor het ILVO.

Maatschappelijke participatie: een oproep

Mogelijk zijn er organisaties, bedrijven of burgers die met een goede voorkennis en gedrevenheid mee willen denken en werken aan de roadmap voor koolstoflandbouw in Vlaanderen? Het LIFE CarbonCounts-project doet een oproep aan hen om zich te melden. Contacteer Sofie Annys (sofie.annys@ilvo.vlaanderen.be).

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek