header.home link

Hof vraagt EU-Commissie om staatssteun te onderzoeken bij verkoop OCMW-gronden

3 november 2020

Het hof van beroep in Gent heeft nog geen oordeel geveld omtrent de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland. Een landbouwer vroeg om de verkoop nietig te laten verklaren. Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, kocht de gronden van het Gentse OCMW in 2016. Volgens de landbouwer ging het om staatssteun. Het hof wil nu dat de Europese commissie de zaak verder uitspit.

Huts had de 72 percelen, goed voor 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, kunnen kopen via zijn Luxemburgse vennootschap voor 17,5 miljoen euro. Een Belgische boer verzette zich echter tegen de verkoop. "De gronden zijn geregistreerd als 72 percelen en moesten daarom in verschillende loten verkocht worden", pleitte advocaat Nic Reynaert. "Vergelijk het met een kunstcollectie. Iemand die tien Picasso's heeft, gaat die toch ook niet in één lot verkopen? Uit geen enkel stuk van het OCMW blijkt dat de verkoop van de 72 percelen in een stuk meer opgebracht zou hebben dan ze afzonderlijk te verkopen."

Reynaert vindt de verkoop discriminerend en enkel bedoeld voor mensen die veel geld hebben. Bovendien vindt hij dat de gronden onder de prijs werden verkocht. "Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen. Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro." Hij vraagt daarom de nietigverklaring van de verkoop, iets wat in eerste aanleg werd afgewezen.

Het hof van beroep in Gent oordeelde nog niet over de zaak. Het stelt wel vragen bij het feit dat de 72 stukken grond in een stuk werden verkocht en vraagt daarom bij tussenarrest aan de Europese Commissie om de zaak rond staatssteun te onderzoeken en hieromtrent advies te verlenen.

Reynaert reageert opgetogen op de uitspraak. "Als we in het ongelijk waren gesteld, had ik sowieso een proces aangespannen bij de Europese Commissie. Ik heb nog even gewacht om geen twee procedures tegelijk te laten lopen, maar dat het hof van beroep nu zelf om een advies vraagt, kan ik enkel toejuichen. Ik heb het arrest nog niet kunnen inkijken, maar het oordeel is alvast positief", aldus nog Reynaert.

De zaak wordt voor het hof in Gent verder gepleit op 15 juni 2021.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek