header.home link

Hoe kan de blauwe economie vergroenen?

18 mei 2021

De Europese Commissie heeft uit de doeken gedaan hoe offshore windparken, algenproductie, aquacultuur en beter design van vistuig kunnen helpen om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken. "Om echt groen te zijn, moeten we ook blauw denken", zegt eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius. In Vlaanderen willen verschillende partijen alvast werk maken om van aquacultuur een rendabele sector te maken.

Lees meer over:

In een mededeling schetst de Commissie hoe een verduurzaming van de zogenaamde blauwe economie kan bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Het gaat dan over de vermindering van de ecologische voetafdruk van de scheepvaart, de visserij of het kusttoerisme, maar bijvoorbeeld ook over het potentieel op vlak van energieproductie of duurzame voedselproductie.

Zo raamt de Commissie dat drijvende windturbines en thermische energie, golf- en getijdenenergie tegen 2050 een kwart van de elektriciteit in de Europese Unie zouden kunnen opwekken. Daarvoor moet de capaciteit opgetrokken worden van de huidige 12 gigawatt naar 300 gigawatt. In dat verhaal zouden havens zich kunnen ontwikkelen tot groene energiehubs.

De algenproductie kan volgens de Commissie dan weer aangemoedigd worden als duurzamer alternatief voor de dierlijke eiwitten die aan land worden geproduceerd. Ze breekt ook een lans voor de ontwikkeling van aquacultuur. Nu wordt 60 procent van de Europese consumptie van zeevruchten en vissen ingevoerd, terwijl slechts 10 procent uit de aquacultuur komt.

De scheepvaart blijft een belangrijke bron van broeikasgassen, maar is nog steeds niet opgenomen in het Europese systeem voor de handel in uitstootrechten. Niettemin mikt de Commissie erop dat de uitstoot met 90 procent wordt teruggedrongen. "We moeten samenwerken met de bedrijven om te verzekeren dat ze zich inspannen om hun uitstoot te verminderen", gaf Sinkevicius onlangs aan.

De mededeling stelt ook strengere normen voor het recycleren van schepen en het design van vistuig in het vooruitzicht, alsook meer actie tegen plastic vervuiling en het verlies aan biodiversiteit. Tegen 2030 zou 30 procent van het Europese zeegebied beschermd moeten zijn.

Om de schaarse ruimte en bronnen goed te beheren, wil de Commissie alle belanghebbenden samenbrengen in een nieuw Blauw Forum. Daar zouden beleidsmensen, wetenschappers en vertegenwoordigers van offshore windparken, de scheepsindustrie, visserij en andere sectoren van de blauwe economie in overleg moeten gaan over een duurzaam beheer van het maritieme milieu.

De Commissie is overtuigd dat een duurzame blauwe economie nieuwe groene jobs kan scheppen. Momenteel zijn deze sectoren goed voor 4,5 miljoen rechtstreekse jobs in Europa. Ze vertegenwoordigen een jaarlijkse omzet van 650 miljard euro.

Vlaamse ‘landbouw onder water’: tijd om expertise om te zetten in de praktijk

Aquacultuur is een veelbelovende en duurzame tak, maar krijgt toch moeilijk voet aan wal in Vlaanderen. De sector kampt met specifieke uitdagingen, zoals een imagoprobleem, complexe productieprocessen, hoge investeringskosten en financiële risico’s. Die leiden ertoe dat de omvangrijke investeringen in onderzoek te weinig vertaald worden naar rendabele economische activiteit.

Om de sector extra impulsen te geven om door te groeien tot een volwaardige component in de voedselketen, hebben Vlaams parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Joke Schauvliege (CD&V) en Bart Tommelein (Open Vld) een voorstel van resolutie ingediend.

“Er is in Vlaanderen veel kennis aanwezig en er wordt veel onderzoek gedaan aan Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar de economische impact van de sector blijft miniem”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. “Het is nochtans een sector die kan inspelen op de stijgende vraag naar duurzaam geproduceerde producten van eigen bodem. Het groeipotentieel is aanwezig. Dat moeten we nu aanboren. Daarom moeten we streven naar een vereenvoudiging van de regelgeving.”

De parlementsleden willen de opgedane kennis en expertise koppelen aan de praktijk en startende ondernemers ondersteunen op technisch, juridisch en financieel vlak, denk aan mogelijkheden van de KMO-portefeuille en VLAIO.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek