header.home link

Hoe geraken invasieve exoten het land in?

5 oktober 2016
Consultancybedrijf Arcadis is door het Agentschap voor Natuur en Bos aangesteld om te onderzoeken hoe problematische uitheemse dieren en planten, de zogenaamde invasieve exoten, in ons land verzeild raken. Het gaat daarbij om soorten als de Chinese wolhandkrab, de nijlgans of de grote waternavel. Naast de overlast die sommige soorten verzoorzaken, kunnen ze ook schade berokkenen aan het milieu en zelfs de economie. Arcadis zal 59 uitheemse plant- en diersoorten die voorkomen in België bestuderen.
Lees meer over:

Consultancybedrijf Arcadis is door het Agentschap voor Natuur en Bos aangesteld om te onderzoeken hoe problematische uitheemse dieren en planten, de zogenaamde invasieve exoten, in ons land verzeild raken. Het gaat daarbij om soorten als de Chinese wolhandkrab, de nijlgans of de grote waternavel. Naast de overlast die sommige soorten verzoorzaken, kunnen ze ook schade berokkenen aan het milieu en zelfs de economie. Arcadis zal 59 uitheemse plant- en diersoorten die voorkomen in België bestuderen.

In opdracht van de Vlaamse overheid gaat studiebureau Arcadis van 59 invasieve exoten nagaan of ze een risico vormen voor ons leefmilieu, hoe ze ons land binnenkomen, en in welke aantallen. Met de resultaten van deze analyse wil het Agentschap voor Natuur en Bos prioriteiten stellen in het aanpakken van introductiewegen. De studie kadert in een Europese verordening over de aanpak van invasieve exoten.

Uitheemse soorten komen op allerlei manieren in ons land terecht. Voorbeelden van introductiewegen zijn ontsnapte of vrijgelaten huisdieren, invoer van tuinplanten of soorten die meeliften met andere producten, zoals muggen via de handel in tweedehands autobanden. Ook transportverbindingen, zoals spoor- en waterwegen, laten exoten toe zich te verspreiden.

Hans Van Gossum, deskundige biodiversiteit bij Arcadis en projectleider van de studie, benadrukt dat we er belang bij hebben om onze leefomgeving te beschermen tegen problematische uitheemse soorten. “Oprukkende planten of diersoorten zonder natuurlijke vijanden verdringen de van nature aanwezige organismen, en brengen zo schade toe aan ons ecosysteem. Een invasieve woekerplant zoals de grote waternavel kan er ook voor zorgen dat een kanaal of rivier niet meer bevaarbaar wordt, wat een economisch probleem vormt. En ook recreatie op deze wateren komt dan in het gedrang.”

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos verwachten ze dat de studie kan bijdragen aan een algemene bewustwording van ongewilde introducties en van de voorzorgen die je kan nemen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek