header.home link

Aandeel 55-plussers in de voedingssector is op tien jaar tijd verdubbeld

13 oktober 2021

Eén op de vijf werknemers in de voedingssector is 55-plusser. In 2010 was dit nog slechts één op de tien werknemers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Een deel van de verklaring ligt erin dat mensen langer aan de slag blijven en de oudste categorie daardoor aangroeit”, zegt Coenegrachts. Doordat de instroom van jonge mensen terugloopt, voorziet de politicus mogelijk problemen in de toekomst.

Lees meer over:

Met 62.264 jobs, goed voor 49.723 voltijdse equivalenten, is de voedingssector in het Vlaams Gewest een grote werkgever. Op 30 juni 2020 werkten er 42.548 mannen, waarvan 35.254 voltijds, en 19.716 vrouwen, waarvan 14.469 voltijds.

De afgelopen tien jaar verouderde de sector echter zienderogen. Het aandeel 55-plussers verdubbelde van gemiddeld 9,7 procent in 2010 naar 18,8 procent in 2020. Jaar na jaar stijgt het aandeel en dit over alle provincies heen. “Dit hoeft geen slecht nieuws te zijn”, aldus Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. “Mensen blijven langer aan de slag. Het is deels logisch dat de oudste categorie daardoor groter wordt.”

Het feit dat mensen langer moeten doorwerken tot hun pensioen leidt tot uitgestelde uitdiensttreding. Het aantal uittreders zal in de nabije toekomst juist groter worden, blijkt uit de cijfers. Waar er in 2020 nog 1.678 55-plussers uitstroomden richting hun pensioen, zullen er dat in 2024 al 1.950 zijn.

We moeten snel bekijken hoe we meer jonge mensen kunnen verleiden richting de voedingsindustrie. Die sector heeft hen echt nodig.

Steven Coenegrachts - Vlaams Parlementslid Open Vld

Instroom jongeren loopt terug

Om die uitstroom op te kunnen vangen, zijn er voldoende jonge werkkrachten nodig. Juist dit blijkt uit de cijfers die het departement Werk en Sociale Economie aanleverde, problematisch. Het aandeel instromers jonger dan 25 tegenover het totaal aantal instromers neemt ieder jaar af.

In 2014-2015 behoorde nog 24,1 procent tot die jongste categorie. In 2018-2019 was dit nog maar 19,2 procent. “Die evolutie is geen goede zaak. We moeten snel bekijken hoe we meer jonge mensen kunnen verleiden richting de voedingsindustrie. Die sector heeft hen echt nodig. Gezien de huidige krapte op onze arbeidsmarkt is dit echter een uitdaging”, benadrukt Coenegrachts.

Eerder gaf Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, al enkele keren te kennen dat het tekort aan technische profielen de groei van de voedingsindustrie in Vlaanderen dreigt af te remmen. Deze zorg werd ook geuit in hun jaarverslag 2020. 

Crevits wil sector ondersteunen bij zoektocht personeel

Crevits zegt in reactie op de parlementaire vragen van Coenegrachts de bekommernissen die Fevia signaleert in zijn jaarverslag, te delen. Twee derde van de vacatures in de sector zijn knelpuntberoepen, denk bijvoorbeeld aan de functie van productieoperator. Om de sector te ondersteunen en het probleem van arbeidsinstroom het hoofd te bieden, wil Crevits inzetten op opleidingen en het toekomstbestendig maken van bedrijven.

Om dit te bereiken sloot de minister met de sector van de voedingsindustrie bijvoorbeeld eerder een sectorconvenant af voor 2021-2022. Via dit sectorconvenant krijgt de sector 6,5 voltijdse sectorconsulenten en engageren deze zich tot acties in verband met het ondersteunen van instroomprojecten voor werkzoekenden, competentieversterking van uitzendkrachten, promoten en financieren van loopbaanbegeleiding en stimuleren van voedingsbedrijven om een duurzaam HR- en organisatiebeleid te voeren.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek