header.home link

Hervorming vergunningsbetwistingen krijgt groen licht

20 mei 2021

Het Vlaams parlement heeft woensdag het ontwerpdecreet goedgekeurd dat het beroep tegen een omgevingsvergunning hervormt. Wie een vergunning wil aanvechten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal voortaan een eigenbelang moeten kunnen bewijzen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) is er niet over te spreken en trekt naar het Grondwettelijk Hof.

Lees meer over:
BBL-bondbeterleefmilieu-monddood-vergunning-betwisting-1800-FrançoisDvorak

In de huidige regelgeving wordt een klacht niet automatisch afgekeurd als een de indiener geen eigen betrokkenheid kan aantonen. Dat heeft in een aantal gevallen tot een lange procedureslag geleid.

De milieuverenigingen vrezen dat een groot deel van hun protest tegen aantasting van de natuur met de hervorming monddood zal worden gemaakt. Onder meer Bond Beter Leefmilieu (BBL), Natuurpunt, Greenpeace en Youth for Climate verzamelden in twee weken tijd ruim 20.000 handtekeningen tegen het decreet. De tekst is volgens hen in strijd met internationale afspraken en het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving. Bij een protestactie aan het parlement werden foto's getoond van natuur in Vlaanderen die in het verleden via burgerprotest en juridische actie gered werd.

"In de praktijk zal het voor burgers veel moeilijker worden om via de rechtbank op te komen voor natuur en leefmilieu. Vooreerst moeten ze al een advocaat onder de arm nemen tijdens het openbaar onderzoek", luidt het bij BBL. Volgens de milieubeweging dreigt een openbaar onderzoek immers een discussie tussen advocaten te worden, in plaats van een publiek debat over de grond van de zaak. "In een tijd dat politici de mond vol hebben over draagvlak, en de kloof tussen burger en beleid willen verkleinen, is dat onuitlegbaar", aldus BBL, die naar het Grondwettelijk Hof trekt om het ontwerpdecreet tegen te houden.

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege vertolkte hun stem woensdag in het parlement. Volgens haar wil de regering de procedure niet korter maken, zoals ze zelf zegt, maar vooral drempels opwerpen om naar een rechter te stappen. "Als er beroep wordt aangetekend tegen een vergunning, wordt dat in 65 procent van de gevallen gevolgd door de rechter", haalde ze aan. Het bewijst volgens haar dat er vooral moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de vergunningen.

“Onwaarheden”

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wuift de kritiek weg als “onterecht”. “Wie beweert dat Vlaanderen mensen monddood maakt, verkoopt onwaarheden”, klinkt het scherp. Volgens haar is de decreetswijziging allerminst gericht tegen particulieren en verenigingen, want die hebben nog steeds het recht in om beroep te gaan. Ook dat iemand een 'belang' moet hebben wanneer hij of zij in beroep gaat, is niet nieuw. “Dat is al jaren zo in Vlaanderen. Iemand die woont in Genk kan geen ontvankelijk beroep instellen tegen een vergunning voor een stadion te Brugge. Daar is niets nieuws aan”, duidt ze.

Wie bijvoorbeeld wel in het vizier komen, zijn bedrijven die beroep aantekenen tegen vergunningen voor windmolens. "Vaak is het de concurrent die nu in beroep gaat tegen een windmolenpark op basis van wetgeving die eigenlijk niet voor hem dient", aldus Demir.

Aan individuen, actiegroepen en verenigingen wordt nu volgens haar vooral het signaal gegeven om zich zo vroeg mogelijk in het traject te laten horen, dus bijvoorbeeld bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. "We zeggen nu: wacht niet tot het einde van de rit voor jullie met bezwaren komen. Kom zo vroeg mogelijk, bij het begin van het project. Dit decreet zal ervoor zorgen dat projecten kwaliteitsvoller worden en minder zullen worden overspoeld met beroepen waar éénder wat als kritiek wordt ingeroepen, met enkel administratieve lasten tot gevolgen.”

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: François Dvorak - BBL

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek