header.home link

Half zoveel antibiotica houden het vee in 2020 gezond

12 mei 2014
De veehouderij in ons land gaat het in de toekomst met een pak minder antibiotica doen. In de schoot van het kenniscentrum AMCRA is een 10-puntenplan ontstaan voor een rationeel antibioticumbeleid in de diergeneeskunde. De reductiepercentages met 2020 als tijdshorizon ogen ambitieus, maar zijn naar verluidt realistisch: een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 procent lager gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica. Dierenartsen, landbouworganisaties, mengvoederfabrikanten, de farmaceutische sector en de wetenschappelijke wereld staan achter het plan.

De veehouderij in ons land gaat het in de toekomst met een pak minder antibiotica doen. In de schoot van het kenniscentrum AMCRA is een 10-puntenplan ontstaan voor een rationeel antibioticumbeleid in de diergeneeskunde. De reductiepercentages met 2020 als tijdshorizon ogen ambitieus, maar zijn naar verluidt realistisch: een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 procent lager gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica. Dierenartsen, landbouworganisaties, mengvoederfabrikanten, de farmaceutische sector en de wetenschappelijke wereld staan achter het plan.

Binnen AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, hebben alle betrokken partijen zich in 2012 verenigd. De adviezen van AMCRA dragen bij aan een rationele vermindering van het antibioticumgebruik. Ze zijn een antwoord op de toenemende problemen met resistente kiemen die de gezondheid van mens en dier bedreigen.

De leden van AMCRA willen zich nog sterker engageren en stelden samen een visie 2020 op. Dit plan omvat tien streefdoelen en actiepunten die verder uitgewerkt zullen worden samen met de bevoegde overheden en sectororganisaties. Tegen 2020 mikt de veehouderij op een algemeen antibioticagebruik dat maar half zo groot is en een driekwart lager gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica voor de gezondheid van mens en dier. Bij de gemedicineerde voeders wil men de halvering van het gebruik binnen de drie jaar al bereikt hebben.

Via een omvattend datacollectiesysteem zal het antibioticumgebruik bij nutsdieren transparant gemaakt worden. Op deze manier zullen veehouders en dierenartsen hun gebruik en voorschrijf- en verschaffingsgedrag onderling kunnen vergelijken. Ook zullen ze het kunnen toetsen aan nog vast te stellen streefwaarden per diersoort. Gelijktijdig met het invoeren van deze datacollectie zal de rol van de bedrijfsbegeleidende dierenarts in de veehouderij verder uitgebouwd worden, met bijzondere aandacht voor ziektepreventie en bioveiligheid.

Dit loopt samen met een breedschalige sensibilisatie van de betrokken actoren, één van de kerntaken van AMCRA, om hen blijvend te overtuigen van het belang van een rationele reductie van het antibioticumgebruik. Aan de overheid vraagt AMCRA om intensieve en gerichte controles uit te voeren op de geneesmiddelenstromen, op de correcte registratie in de datacollectiesystemen en op de toepassing van de geldende wetgeving. Transparante feedback over de resultaten van deze controles naar de diverse sectoren is hierbij noodzakelijk.

Meer weten? Lees geVILT.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: European Union - Jozef Jakubco

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek