header.home link

Grootschalig fokvarkensbedrijf verontrust Halenaars

7 maart 2017
Het schepencollege van Halen heeft negatief advies uitgebracht over de uitbreidingsplannen van een varkensbedrijf. De milieuvergunningsaanvraag beoogt een uitbreiding van de varkensstapel in een nieuwe stal naar ruim 6.500 varkens waarvan 3.315 zeugen. Het grootschalige fokvarkensbedrijf lokt ongeruste reacties uit in de buurt. Bij het stadsbestuur van Halen werden 1.700 bezwaarschriften ingediend. Volgens het actiecomité Leefbaar Halen gaat het om een industriële activiteit die niet thuishoort in het landbouwgebied. Ook in buurgemeenten Kortenaken en Geetbets wordt overlast gevreesd. Natuurpunt verzet zich samen met omwonenden tegen de plannen. Zowel TV Limburg als verscheidene kranten hebben hierover al verslag uitgebracht.
Lees meer over:

Het schepencollege van Halen heeft negatief advies uitgebracht over de uitbreidingsplannen van een varkensbedrijf. De milieuvergunningsaanvraag beoogt een uitbreiding van de varkensstapel in een nieuwe stal naar ruim 6.500 varkens waarvan 3.315 zeugen. Het grootschalige fokvarkensbedrijf lokt ongeruste reacties uit in de buurt. Bij het stadsbestuur van Halen werden 1.700 bezwaarschriften ingediend. Volgens het actiecomité Leefbaar Halen gaat het om een industriële activiteit die niet thuishoort in het landbouwgebied. Ook in buurgemeenten Kortenaken en Geetbets wordt overlast gevreesd. Natuurpunt verzet zich samen met omwonenden tegen de plannen. Zowel TV Limburg als verscheidene kranten hebben hierover al verslag uitgebracht.

De plannen van een varkensbedrijf met maatschappelijke zetel in Bree (Limburg) om zijn varkensstapel op een bestaande locatie in Halen uit te breiden, stoten op hevig verzet. Voor de huisvesting van in totaal 3.315 zeugen en een bijna even groot aantal andere varkens (exclusief biggen) zou een bestaande stal afgebroken worden en een nieuwe gebouwd. Buurtbewoners zien dat niet zitten. Zij vrezen overlast door geurhinder en vooral door de toename van zwaar vrachtvervoer in de smalle straten naar het bedrijf.

Het actiecomité Leefbaar Halen vindt in de lokale Natuurpunt-afdeling een medestander. De natuurorganisatie is bevreesd voor de gevolgen van de grondwaterwinning door het varkensbedrijf. Die zou in het kader van de milieuvergunning vergroten van 2.500 naar 39.900 kubieke meter per jaar. Op TV Limburg waarschuwt Rony Jacobs van Natuurpunt Geetbets voor een daling van de grondwaterstand die problematisch kan zijn voor fruittelers in de buurt.

Omwonenden en natuurbeschermers dienden 1.700 bezwaren in tegen de plannen. Maandagavond besliste het schepencollege van Halen om negatief advies te geven. Omdat het om een klasse I-vergunning gaat, mag het schepencollege alleen een advies verlenen. De beslissing over de toekenning van de vergunning ligt bij de bestendige deputatie. Eerst wordt het dossier wel nog besproken in de provinciale milieuvergunningscommissie. Die is ingegaan op de vraag van Leefbaar Halen om over deze zaak te worden gehoord. In 2011 heeft de provincie een uitbreiding van hetzelfde bedrijf al een keer geweigerd.

Een bedrijf met meer dan 3.000 zeugen is uitzonderlijk groot naar Vlaamse normen. In een VILT-artikel over schaalvergroting in de varkenshouderij verklaarde een verkoper van varkensgenetica: “Stilaan worden 500 zeugenplaatsen courant bij nieuwbouw terwijl bedrijven met het oog op de toekomst ook al gaan opteren voor 700 of meer zeugen. In de Kempen is er een bedrijf opgestart dat biggen kweekt met 1.800 zeugen. Bij onze Noorderburen streeft men bij nieuwbouw naar 1.000 zeugen.” Geert Rombouts van RA-SE Genetics verwees ook naar het buitenland. Daar ziet hij dat bedrijven met 2.000 zeugen de standaardmaat worden bij nieuwbouw in Hongarije en Spanje. “In Wit-Rusland werd recent een bedrijf opgetrokken voor 5.000 zeugen. De grens schuift dus almaar op en dat is in Vlaanderen en de buurlanden niet anders”, zei Rombouts een jaar geleden.

Ondanks de schaalvergroting die zich ook in Vlaanderen op bedrijfsniveau voordoet, gaat de zeugenstapel hier al jaren achteruit. Vorige maand informeerde producentenorganisatie VPOV zijn leden over de Eurostat-cijfers van de varkensstapel in Europa. In verhouding tot de vleesvarkensstapel is er geen enkel ander land dat zo weinig zeugen houdt als België. Dat betekent dat de Belgische varkenshouderij sterk afhankelijk is van biggenimport, meer nog dan landen als Italië en Duitsland. In 2005 telde Vlaanderen meer dan 568.000 zeugen. Tien jaar later zijn dat er nog circa 430.000. De gemiddelde zeugenstapel per bedrijf maakt de omgekeerde beweging. Uit cijfers van de FOD Economie die bewerkt werden door het Departement Landbouw en Visserij blijkt dat bijna 21 procent van de bijna 1.900 zeugenbedrijven en gesloten varkensbedrijven in Vlaanderen meer dan 300 fokvarkens houdt. Samen huisvesten zij net iets meer dan de helft van de totale zeugenstapel.

Bron: eigen verslag/Het Nieuwsblad/Belang van Limburg

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek