header.home link

Gewasbeschermingsmiddelen weldra traceerbaar van producent tot teler

11 juli 2022

Met een digitaal platform willen de producenten en handelaars van gewasbeschermingsmiddelen de traceerbaarheid van fytosanitaire producten verzekeren van producent tot eindgebruiker. “Het doel is om bij een incident met een product binnen de 24 uur heel het lot te kunnen lokaliseren in de ganse keten”, legt Peter Bodyn, bestuurder bij PhytoDis, uit. Het project werd in Nederland al gelanceerd en kreeg de naam Agro CloSer.

Gestart in Nederland

Agro CloSer is de afkorting voor de stichting Agro Cloud Services. Die werd in maart 2018 opgericht in Nederland door Nefyto en Agrodis, respectievelijk de industrie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen. Na een incident in 2012 waarbij het maanden duurde vooraleer achterhaald werd waar in de keten een bepaald fytomiddel was afgezet en gebruikt, kwam de conclusie dat het anders en sneller moest. Met een tracking- en tracingsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen wil de sector de traceerbaarheid van middelen op batchniveau doorheen de keten garanderen.

Ook in België kwam er doorheen de jaren meer aandacht voor verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en voor volledige traceerbaarheid. Bovendien is er een Europese verordening die bepaalt dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen verplicht zijn een gebruikersregister bij te houden met naam, datum, perceel, behandeld gewas en de toegediende dosis van het middel. Bovendien zijn er ook met het Voedselagentschap (FAVV) afspraken lopende over autocontrole en de herziening van de sectorgids voor de plantaardige sector tegen 2024.

Dus besloten Belplant, de Belgische sectorfederatie voor de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, en PhytoDis, de handelaars in gewasbeschermingsmiddelen, aan te sluiten bij het Nederlandse Agro CloSer.

Track & trace

Centraal bij het traceerbaarheidssysteem staat het ‘Global Trade Item Number’ (GTIN), een unieke code die toelaat producten eenduidig te identificeren. Deze code staat onder een 2D-matrixcode op elke verpakking van gewasbeschermingsmiddelen. “Door producten in elk stadium van de distributie te scannen, kunnen ze doorheen de keten steeds nauwkeurig getraceerd worden aan de hand van het partijnummer”, aldus Patrick Deblonde die voor BelPlant betrokken is bij Agro CloSer.

Al deze informatie wordt in de cloud bewaard. “Het grote voordeel van het digitale platform is dat je met één enkele verbinding met iedereen verbonden bent. Je kan de werking van het platform eigenlijk vergelijken met een mailbox om berichten door te sturen”, legt Deblonde uit. Het systeem werkt ook met internationale standaarden waardoor het eenvoudig uit te breiden is of gemakkelijk te koppelen aan andere systemen. “Die uitbreiding kan naar andere landen, maar ook naar andere sectoren. Op termijn moet het ook mogelijk zijn om de traceerbaarheid van zaden of meststoffen op deze manier te garanderen”, klinkt het.

De leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen hebben zich geëngageerd om vanaf 2022 alle verpakkingen van nieuw geproduceerde middelen te voorzien van een 2D-matrixcode. “Dit jaar nog zullen de producenten en distributeurs van fytosanitaire producten zich aansluiten bij Agro CloSer”, legt Bodyn verder uit. De bedoeling is om vanaf 1 januari 2024 het systeem volledig in de praktijk te implementeren.

grafiek track & trace agrocloser def

Voordelen voor landbouwers en handelaars

In de toekomst wil men ook de focus leggen op de landbouwers. “Maar met de landbouworganisaties is afgesproken om dit voorlopig op vrijwillige basis te doen”, zegt Hilde Boudry, die voor BelPlant in het bestuur van Agro CloSer zetelt. Tegelijk wijst ze op de voordelen die er voor de landbouwers zijn verbonden aan het systeem. “Bij een eventuele recall van  gewasbeschermingsmiddelen kan er veel preciezer en gerichter ingegrepen worden wat maakt dat het risico veel kleiner wordt dat een grote partij gewassen moet geblokkeerd worden bij een incident. Het ultieme doel van Agro CloSer is dat consumenten op deze manier het vertrouwen kunnen bewaren in landbouwproducten, wat ook de landbouwers ten goede komt.” 

Ook voor de distributie zitten er voordelen aan het systeem, vooral in het gebruik van een beter voorraadbeheer. “Handelaars die met het Agro CloSer werken, hebben meteen zicht op hun echte voorraad”, aldus Bodyn. “Dat inzicht maakt het mogelijk om de gemiddelde voorraad in de depots te verminderen en het vermindert de kans op verouderde voorraad dankzij het beheer van de batches en de productiedata. Ook wanneer klanten producten retour zenden, wordt het eenvoudiger om dit te beheren.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek