header.home link

Gelderland investeert in sensoren die stikstof op landbouwbedrijf meten

30 maart 2023

De Nederlandse provincie Gelderland heeft miljoenen euro’s veil voor een proef met sensoren, die de stikstofuitstoot op een boerenbedrijf meten. Tot nu toe is het niet mogelijk om zonder zeer hoge kosten lage concentraties stikstof op bedrijfsniveau te meten. Daarvoor wordt nu een ingewikkeld rekenmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt. Gelderland wil een meetnet van sensoren gaan opzetten, aldus de provincie.

Lees meer over:
nederlandveeteeltweidemolen

De sensoren meten continu de stikstofuitstoot in de buitenlucht en in en rond de stallen van een bedrijf. Zo kan nagegaan worden of activiteiten en maatregelen leiden tot meer of minder uitstoot van stikstof. “We willen in Gelderland niet alleen varen op berekening met modellen, maar ook daadwerkelijk meten wat er buiten gebeurt”, aldus gedeputeerde Landbouw Peter Drenth. “Meten is weten. Deze sensoren bieden ondernemers de mogelijkheid om voor hun bedrijf te zien of maatregelen daadwerkelijk zorgen voor minder stikstofuitstoot. Het is een steuntje in de rug voor vakmanschap.”

Technologie

De sensoren zijn ontwikkeld door onderzoeksinstituut OnePlanet in samenwerking met TNO (toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). In de regio rond Ede en Wageningen worden de sensoren al in de praktijk uitgetest volgens de provincie. Gelderland wil het meetnet nu verder uitrollen.

Er worden op verschillende plaatsen pilootprojecten opgesteld die de uitstoot in en direct bij de bron meten, maar ook de concentraties in de buitenlucht en de depositie in de natuur. De sensoren zijn zo ontwikkeld dat ze ook lage concentraties stikstof kunnen meten. “Het doel is om een landelijk stikstofmeetnet te ontwikkelen met betrouwbare én betaalbare sensoren”, klinkt het.

In totaal kreeg de provincie 257,5 miljoen euro voor 2022 en 2023 voor de versnelling van maatregelen tegen stikstofuitstoot. Er wordt ook geld geïnvesteerd in maatregelen voor de veehouderij, zoals aanpassingen in het voer en meer weidegang voor runderen. Daarnaast steekt Gelderland miljoenen in het omvormen van bossen voor de houtoogst in natuurbossen. In ongeveer 7.000 hectare bos mag straks geen hout meer worden geoogst. Boseigenaren kunnen schade claimen bij de provincie.

Van het rijksgeld bestemt Gelderland 130 miljoen euro voor de vrijwillige opkoop van boerenbedrijven. Daarvoor bestaat volgens de provincie veel belangstelling.

Uitgelicht
Onderzoekers aan de KU Leuven en de UAntwerpen hebben een luchtwasser uitgedokterd die kunstmest (ammoniumnitraat) uit ammoniak wint. “Een win-winsituatie”, aldus Jo Brouns (c...
28 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek