header.home link

Fytofabrikanten geven inzage in veiligheidsstudies

4 april 2018
Eind vorig jaar plaatste Bayer onderzoeksresultaten online die normaliter alleen aan de autoriteiten overgemaakt worden die oordelen over de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee gaf het bedrijf niet alleen toe aan de roep om meer transparantie, maar stuurde het zelf aan op een open en brede dialoog. Dat voorbeeld krijgt navolging van andere firma’s want de Europese koepel van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (ECPA) kondigt aan dat sectorbreed meer inzage gegeven zal worden in de data die een markttoelating voor actieve stoffen ondersteunen.
Lees meer over:

Eind vorig jaar plaatste Bayer onderzoeksresultaten online die normaliter alleen aan de autoriteiten overgemaakt worden die oordelen over de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee gaf het bedrijf niet alleen toe aan de roep om meer transparantie, maar stuurde het zelf aan op een open en brede dialoog. Dat voorbeeld krijgt navolging van andere firma’s want de Europese koepel van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (ECPA) kondigt aan dat sectorbreed meer inzage gegeven zal worden in de data die een markttoelating voor actieve stoffen ondersteunen.

Toen Monsanto vorig najaar een uitnodiging afsloeg voor een hoorzitting in het Europees Parlement zakte het vertrouwen in de fabrikant van de onkruidbestrijder glyfosaat naar een dieptepunt. Het bedrijf werd achtervolgd door de zogenaamde ‘Monsanto Papers’, waaruit moest blijken dat wetenschappers beïnvloed werden om het licht op groen te zetten voor glyfosaat. Op dat moment wist al niemand wie te geloven want het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek waarschuwde voor het mogelijk kankerverwekkend zijn van glyfosaat terwijl anderen, zoals de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA, het product veilig achten.

Glyfosaat beschikt inmiddels over een nieuwe markttoelating in Europa, niet voor 15 jaar zoals oorspronkelijk voorzien maar slechts voor vijf jaar. De storm is gaan liggen, maar kan zo weer oplaaien. In het Europees Parlement is namelijk een bijzondere commissie opgericht die nu de Europese vergunningsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen tegen het licht houdt. Met Bart Staes (Groen) en Marc Tarabella (PS) zetelen er in die commissie landgenoten die heel kritisch zijn over de manier waarop glyfosaat een nieuwe markttoelating bekwam.

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie wacht niet op de bevindingen van de Europarlementsleden om open kaart te spelen. De fabrikanten die aangesloten zijn bij CropLife International en de Europese koepelorganisatie ECPA (o.a. Syngenta, Bayer, BASF, Monsanto en Adama) beloven meer toegang te geven tot de onderzoeksresultaten die de veiligheid van hun producten ruggensteunen. Zo willen ze tegemoetkomen aan de vraag voor meer transparantie, en het vertrouwen in de goedkeuringsprocedure versterken.

Eind vorig jaar had Bayer als eerste die stap al gezet door studies die te maken hebben met de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen te openbaren voor niet-commercieel gebruik. De website is zo opgezet dat je er niet alleen de (lange) samenvattingen van complexe (eco)toxicologische studies terugvindt, maar ook de nodige achtergrondinformatie. Bayer hoopt zo het vertrouwen van het grote publiek in de wetenschap te herstellen. “De aangereikte informatie mag niet ondoorgrondelijk zijn”, zegt Patricia Smet, communicatieverantwoordelijke Bayer CropScience. “We beseffen dat er een kloof is tussen wat publieke opinie en wetenschap denken over gewasbeschermingsmiddelen, en het is niet evident om iedereen te tonen hoe de goedkeuringsprocedure echt in zijn werk gaat.”

Onder invloed van veranderende informatiestromen, mee beheerst door vluchtige (sociale) media en verschillende belangengroepen, is het volgens Smet soms moeilijk om fictie van waarheid te onderscheiden. Daarom wil Bayer feiten aanreiken. Van meer dan 20 actieve stoffen vind je data terug over hun milieu-impact en veiligheid voor mens en dier. “De feedback die we tot nu toe ontvangen, is erg positief”, zegt Smet. “De website wordt erg goed onthaald, voornamelijk door de Europese autoriteiten (b.v. EFSA) en talrijke nationale overheidsdiensten. Ook verschillende universiteiten raadplegen onze website veelvuldig en de inhoud van de studies dient soms als basis voor verder onderzoek.”
 

Beeld: Amazone

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek