header.home link

FrieslandCampina verduurzaamt melktransport met nieuwe waterstofwagen

15 juli 2021

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft voor het eerst een melkwagen in gebruik genomen die op waterstof rijdt. Het voertuig kan voorlopig alleen in de regio Groningen in Nederland worden ingezet. Op dit moment laat de Nederlandse laadinfrastructuur alleen daar het gebruik van de melkwagen toe, maar het zuivelbedrijf heeft de ambitie om de technologie in de toekomst op meerdere plaatsen uit te rollen.

Lees meer over:
frieslandcampina-waterstof-melkwagen-1250

Voertuigen die rijden op waterstof stoten geen schadelijke stoffen uit zoals koolstofdioxide (CO2). Waterstof kan volgens de ontslagnemende Nederlandse regering een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem, en biedt daarnaast mogelijkheden voor economische groei. Er wordt gewerkt aan een plan om het bestaande gasnet geschikt te maken voor waterstof. Nederland is met Duitsland al één van de twee grootste waterstofproducenten van Europa.

Groene ambities

Het afgelopen decennium heeft FrieslandCampina de CO2-uitstoot per kilometer van het transport tussen boerderij en productielocatie al met 18,1 procent verlaagd. De afname is gerealiseerd door verschillende initiatieven. Eén daarvan is het elektrisch pompen bij het inladen van de melk op het erf, door gebruik te maken van groene stroom opgewekt door leden-melkveehouders of door de zonnecellen op de melkwagens. Met de eerste melkwagen op waterstof, wordt een volgende stap gezet in het gebruik van schonere brandstoffen.   

En de ambities gaan verder. Zo wil de zuivelcoöperatie de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met een derde hebben verminderd en de verduurzaming van het transport speelt daar volgens het bedrijf een belangrijke rol in. In 2050 wil het zuivelbedrijf helemaal CO2-neutraal produceren.

“We blijven onszelf uitdagen en verbeteren, stap voor stap”, vertelt Hans Wieleman, manager bij FrieslandCampina. “Ruim vijf jaar geleden zijn we gestart met het gebruik van liquid natural gas (LNG) als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland – met succes - gestimuleerd om deze brandstof te leveren. Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken.”

De zuivelcoöperatie is samengesteld door melkveehouders in Nederland, België en Duitsland, maar heeft ook tal van vestigingen wereldwijd.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek