header.home link

Frans-Belgische expertise inzake melkvee in één team

31 januari 2017
In een context van volatiele melkprijzen is de rendabiliteit van melkveebedrijven meer dan ooit de bezorgdheid van de sector. Aangezien het voeder bijna 70 procent van de werkingskosten vertegenwoordigt, is het de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken. Het PROTECOW-project wil melkveehouders in het Frans-Belgische grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. Vijf partners, elk met zijn eigen specialisatie in onderzoek of advies, zijn samengebracht. Aan Vlaamse zijde werken ILVO en Inagro mee.
Lees meer over:

In een context van volatiele melkprijzen is de rendabiliteit van melkveebedrijven meer dan ooit de bezorgdheid van de sector. Aangezien het voeder bijna 70 procent van de werkingskosten vertegenwoordigt, is het de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken. Het PROTECOW-project wil melkveehouders in het Frans-Belgische grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. Vijf partners, elk met zijn eigen specialisatie in onderzoek of advies, zijn samengebracht. Aan Vlaamse zijde werken ILVO en Inagro mee.

In het grensgebied België-Frankrijk gaan vijf onderzoekscentra en adviesbureaus samenwerken om de rendabiliteit van melkveebedrijven verbeteren. Eén van de mogelijke pistes om de rentabiliteit te bestendigen, is het verbeteren van de voederefficiëntie. De expertise daaromtrent wordt nu grensoverschrijdend gebundeld in het PROTECOW-project. Met Europese fondsen uit het Interreg-programma vormen vijf organisaties, gespecialiseerd in technisch en economisch advies of in onderzoek en ontwikkeling, een sterk team van experts in melkvee.

De partners van dit project zijn aan Vlaamse zijde Inagro en ILVO. De onderzoekers van ILVO werken aan de efficiëntie van rundveevoeding, het verlagen van de ammoniakuitstoot en hebben uitgebreide ervaring in de inschatting van de voederwaarde en de uitvoering van zoötechnische proeven. Het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro implementeert innovatieve technieken ten dienste van de landbouw. De voorbije jaren nam het proefcentrum deel aan projecten rond het gebruik van bestendig sojaschroot en bijproducten uit de bio-ethanolproductie, graslanduitbating en de technisch-economische optimalisatie van melkveebedrijven.

Uit Wallonië brengt CRA-W expertise in. Het onderzoekscentrum heeft als doel de voederkosten per liter melk te minimaliseren, de uitstoot naar het milieu (stikstof, methaan) te beperken en de voederwaarde van de melk te optimaliseren. De twee Franse deelnemers aan het project zijn ACE, een adviesbureau voor melk- en vleesveebedrijven, en onderzoeksinstituut IDELE.

Het PROTECOW-project ging begin dit jaar van start en zal over een periode van vier jaar lopen. Inagro licht in een persbericht al een tipje van de sluier. Franse en Belgische melkveehouders zullen samengebracht worden om kennis en ervaring uit te wisselen. Nieuwe onderzoeksresultaten over het gebruik van stikstofhoudende voedermiddelen zullen rechtstreeks toegepast worden op melkveebedrijven binnen het project. Adviseurs uit de drie regio’s zullen gezamenlijk melkveebedrijven bezoeken, enerzijds om de link tussen de veehouders en het onderzoek te maken en anderzijds om diagnose en advies te vergelijken.

Beeld: CRA-W

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek