header.home link

FAVV gaat anders om met tijdelijk erkende fytoproducten

12 september 2018
Om verschillende redenen verliezen steeds meer gewasbeschermingsmiddelen hun erkenning. Land- en tuinbouwers stelt dit voor een uitdaging, en soms voor grote problemen wanneer geen alternatieven voorhanden zijn om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden. In dat geval kunnen sommige gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen, als een soort noodoplossing. Een omzendbrief van het Voedselagentschap specifieert wat er met die middelen moet gebeuren wanneer de 120 dagen verstreken zijn.
Lees meer over:

Om verschillende redenen verliezen steeds meer gewasbeschermingsmiddelen hun erkenning. Land- en tuinbouwers stelt dit voor een uitdaging, en soms voor grote problemen wanneer geen alternatieven voorhanden zijn om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden. In dat geval kunnen sommige gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen, als een soort noodoplossing. Een omzendbrief van het Voedselagentschap specifieert wat er met die middelen moet gebeuren wanneer de 120 dagen verstreken zijn.

Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat zijn erkenning verliest neemt toe. Tezelfdertijd krijgen meer gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning van 120 dagen omdat er geen goed alternatief voorhanden is. Ook zijn er een aantal middelen die ieder jaar opnieuw een terugkerende 120-dagen-toelating krijgen, in afwachting van een alternatief middel dat de ziekte of plaag onder controle kan houden.

Wanneer deze peridode van 120 dagen is afgelopen, werden deze gewasbeschermingsmiddelen tot nu toe aanzien als niet-erkende middelen. Een landbouwer diende ze apart te stockeren in het fytolokaal met de vermelding ‘NBGM: niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen’. In de oneven jaren kunnen landbouwers deze producten gratis inleveren bij Agri-Recover. In het geval van gewasbeschermingsmiddelen met een jaarlijks terugkerende 120-dagen-toelating is het wenselijk dat overschotten overgedragen kunnen worden naar het volgende jaar, zonder dat ze bij een inspectie door het FAVV verzegeld worden.

Voortaan stelt het probleem zich niet meer want het Voedselagentschap belooft stockage van die sproeistoffen te tolereren. Indien de tijdelijk erkende middelen apart staan van de erkende gewasbeschermingsmiddelen, met de bijzondere vermelding ‘NBGM – 120 dagen toelating’, dan kunnen overschotten het jaar nadien weer gebruikt worden indien het product in kwestie een nieuwe toelating verkrijgt. Voor producten waarvan de erkenning definitief wordt ingetrokken, blijft het verplicht om ze te stockeren onder ‘NBGM’ en ze in te leveren bij AgriRecover.

Dit najaar kunnen landbouwers op tientallen plaatsen in Vlaanderen en Wallonië (vaak bij handelaars in gewasbeschermingsmiddelen, nvdr.) lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Verpakkingen waar nog sproeistof in zit die niet langer bruikbaar is, kunnen ze tweejaarlijks kwijt en dienen ze te stockeren tot de ophaling van 2019. Bij AgriRecover vernemen we dat hun ophaling veel bijval geniet bij landbouwers. Ieder jaar wordt meer dan 90 procent van de verkochte verpakkingen opnieuw opgehaald en veilig verwerkt. Wie wil weten hoe dat precies in zijn werk gaat, kan deze video bekijken.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek