header.home link

Extra steun voor psychologische begeleiding voor landbouwers

11 januari 2021

Boeren op een Kruispunt en het Landelijk Infopunt Vrouwen (Liv) krijgen samen 195.000 euro extra steun van de Vlaamse regering. “We moeten onze landbouwers meer op een voetstuk plaatsen”, aldus Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). “Boeren zijn niet enkel boer. Ze zijn ondernemers, boekhouders, marketeers, verkopers, … Daarom krijgen deze organisaties extra middelen voor meer begeleiding voor onze boeren en boerinnen.”

Lees meer over:
tractor-akkerbouw-overname-ploeg-1250

Landbouwers zorgen elke dag opnieuw voor vers en kwaliteitsvol voedsel op ons bord. Boer zijn is niet enkel bezig zijn met planten of dieren. Er komt veel meer bij kijken en de marktrisico’s zijn toegenomen. Landbouwers ervaren stress en vinden niet altijd een goed evenwicht tussen het runnen van een bedrijf en bijvoorbeeld een gezinsleven.

Vlaams minister Hilde Crevits werkt aan een actieplan rond het welbevinden van de landbouwer. Er komt nu al extra ondersteuning voor het Landelijk Infopunt Vrouwen en Boeren op een Kruispunt. De komende jaren wil de minister inspanningen blijven leveren om de drempel naar de hulpverlening voor landbouwers te verlagen.

Door zowel Liv als Boeren op een kruispunt te versterken, bieden we een breder pallet aan hulp aan

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw (CD&V)

Stijgend aantal adviesvragen bij Liv

Vrouwen zijn vaak de eerste personen om naar buiten te komen als er problemen zijn op het landbouwbedrijf. “Vrouwen durven ook vlotter moeilijke thema’s te bespreken. Ze praten open over problemen in het bedrijf  met andere onderneemsters en zoeken gericht naar oplossingen. Een luisterend oor, wederzijds begrip en professioneel advies zijn goede handvaten om aan de weg te timmeren”, klinkt het bij Liv.

Het Landelijk Infopunt Vrouwen bereikt heel wat vrouwen in de land- en tuinbouw door middel van eerstelijnsadvies, netwerkmomenten en de organisatie van vormingen.

De voorbije periode merkte Liv dat de adviesvragen toenamen. De vragen gaan, in tegenstelling tot vorige jaren, veel meer over het welbevinden van land- en tuinbouwers. Hiervoor is vaak de snel veranderende landbouwcontext en de positie van de land- en tuinbouwers de oorzaak.

Liv zal zijn expertise en ervaring inzetten om een checklist voor gerichte hulpverlening te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de brede hulpverlening. Daarnaast mikt de organisatie op het bereiken van boeren via meerdere kanalen. Tenslotte werkt het aan de verdere samenwerking met Ferm, Boeren op een Kruispunt, ILVO en het departement Landbouw en Visserij. Vlaams minister Hilde Crevits maakt voor dit project 95.000 euro vrij.

100.000 euro steun voor Vzw Boeren op een Kruispunt

De afgelopen maanden kreeg Vzw Boeren op een Kruispunt vooral vragen vanuit de Vlaamse varkens- en melkveesector. Er was vorig jaar een stijging van het aantal vragen met 34 procent. De vzw wil de komende jaren verdere inspanningen leveren voor de psychosociale ondersteuning en vormingsbegeleiding van onze land- en tuinbouwers en krijgt hiervoor 100.000 euro extra.

Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse land- en tuinbouwers in nood. Ze zorgt voor begeleiding bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. Er is enerzijds gratis persoonlijke dienstverlening en anderzijds preventie en sensibilisering van de sector. Met de steun komt er een bijkomende adviseur om het kwaliteitsvol aanbod verder uit te bouwen. Vervolgens komen er ook bijkomende sessies bij psychologen. Op jaarbasis hoopt de vzw ongeveer 100 sessies te kunnen aanbieden.

“De stap naar hulpverlening vormt voor land- en tuinbouwers vaak nog een te grote drempel”, zegt Crevits. “Door zowel het Landelijk Infopunt Vlaanderen als Boeren op een kruispunt te versterken, bieden we een breder pallet aan hulp aan. We doen dit in het belang van het welbevinden van de land- en tuinbouwer. Tegelijk gaan beide organisaties het engagement aan om hun werking op termijn te integreren en de krachten te bundelen. Dit zijn belangrijke stappen in aanloop van het actieplan welbevinden waar we de komende maanden werk van maken.”

Uitgelicht
Een groot aantal varkenshouders heeft zich de laatste zes weken aangemeld bij hulporganisatie Boeren op een Kruispunt. De combinatie van de coronapandemie en de aanhoudende pr...
16 december 2020 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek