header.home link

Akkoord over visquota voor 2022

22 december 2021

Op maandagavond 20 december bereikte de Europese Commissie een akkoord met de Britse onderhandelaars over de visserijrechten voor 2022. Dit akkoord werd op dinsdag 21 december bekrachtigd door de Europese visserijministers. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits is verheugd dat er een akkoord is voor gans 2022, zo hebben onze vissers snel duidelijkheid.

Lees meer over:

Elk jaar in december wordt er op Europees niveau beslist hoeveel vis de Europese lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Om de visbestanden zoveel mogelijk op een duurzaam niveau te houden, wordt rekening gehouden met wetenschappelijke adviezen. De Belgische vissers werken actief mee aan de gegevensverzameling die nodig is voor de opmaak van deze wetenschappelijke adviezen onder begeleiding van de Rederscentrale en het wetenschappelijk team van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

 Als het gaat over de visbestanden die niet met het VK worden gedeeld hadden de 27 lidstaten al een week geleden een akkoord bereikt over de vangstrechten voor 2022.  Doordat er nog geen akkoord met het VK was, besloot de Europese Raad voorlopige vangstrechten voor de eerste drie maanden van 2022 toe te kennen voor de onderling gedeelde visbestanden, zo kunnen onze vissers hun activiteiten na nieuwjaar verder zetten. 

Nu is er ook een akkoord over de gedeelde bestanden met het VK voor het volledige jaar 2022. Vlaams minister voor Visserij Hilde Crevits (CD&V): “Voor onze vissers is het steeds van belang dat visbestanden op het niveau van hun maximaal duurzame opbrengst kunnen worden bevist. Hierbij mag dan evenveel opgevist worden als een gezond bestand kan reproduceren. Zo kunnen ze ook in de toekomst voldoende blijven vissen.”

Meer zeeduivel

Vlaamse vissers zullen in het Bristolkanaal evenveel tong opvissen als bepaald door het wetenschappelijk advies.. Voor roggen is er een lichte stijging. Voor wat betreft zeeduivel stegen de vangstrechten met 8% en voor schelvis kon de Europese commissie hetzelfde quotum als het afgelopen jaar bereiken.

De vangstrechten voor tong in de Westelijke Wateren dalen met 24%. Deze daling komt er uit voorzorg, gezien er over de aanwezige tong in dit gebied weinig gegevens ter beschikking zijn. Vlaams minister Hilde Crevits: “Ik heb alvast beslist om steun toe te kennen aan een onderzoeksproject waarbij vissers samen met wetenschappers van het ILVO meer gegevens verzamelen over het tongbestand in dit gebied. Hoe meer we weten over de hoeveelheid volwassen tong die zich kan voortplanten en de hoeveelheid jonge visjes, hoe beter we kunnen zorgen voor een goed onderbouwd beheer.”

Andere belangrijke elementen uit het EU-VK akkoord zijn de gemeenschappelijke afspraken rond zeebaars, afspraken rond het systeem van quotaruilen, en tussen-jaarlijkse quota flexibiliteit voor bepaalde bestanden.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek