header.home link

Nog dit jaar uitbetaling liquiditeitsbescherming aan varkenshouders

27 december 2021

Al enkele maanden zit de varkenssector in Vlaanderen in erg zwaar weer door een stijging van de voederkosten en een daling van de prijs van vleesvarkens. Afgelopen maand konden varkenshouders daarom een aanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor een tijdelijke liquiditeitsbescherming. Er werden in totaal 1.801 dossiers ingediend. De Vlaamse overheid zal nog vóór het jaareinde de betalingen uitvoeren.

Lees meer over:

Eind oktober kondigde minister Crevits omwille van de aanhoudende slechte conjunctuur  in de varkenssector een aantal maatregelen aan om de ergste nood te verlichten. Een van deze maatregelen was het ter beschikking stellen van tijdelijke liquiditeiten voor varkenshouders in nood.

Tot 29 november 2021 konden varkenshouders bij het Departement Landbouw en Visserij een aanvraag indienen voor een liquiditeitsbescherming, omdat ze geïnvesteerd hadden in een duurzaam stalconcept of omdat ze recent een varkensbedrijf overnamen. Er werden in totaal 1.801 dossiers ingediend: 1.253 aanvragen omwille van uitgevoerde investeringen en 548 omwille van de overname van een varkensbedrijf.

Heel wat varkenshouders en hun gezinnen zitten momenteel in een uiterst moeilijke situatie door de hoge voederkosten en de lage vleesprijzen. Daarom heb ik er samen met het Departement Landbouw en Visserij voor gezorgd dat de liquiditeitsbescherming nog dit jaar wordt uitbetaald, zodat onze varkenshouders al iets meer ademruimte hebben.

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Aan 414 jonge landbouwers wordt vóór het einde van het jaar 7.500 euro betaald. 1.013 varkenshouders die meer dan 100.000 euro netto investeerden in een duurzaam stalconcept, ontvangen 5.000 euro en 64 varkenshouders die meer dan 20.000 euro maar minder dan 100.000 euro investeerden, ontvangen nog dit jaar een liquiditeitsbescherming van 2.500 euro.

Minister van Hilde Crevits: “Heel wat varkenshouders en hun gezinnen zitten momenteel in een uiterst moeilijke situatie door de hoge voederkosten en de lage vleesprijzen. Daarom heb ik er samen met het Departement Landbouw en Visserij voor gezorgd dat de liquiditeitsbescherming nog dit jaar wordt uitbetaald, zodat onze varkenshouders al iets meer ademruimte hebben. Ook in de toekomst zal ik me inzetten om de situatie van onze varkenshouders verder te verbeteren en de situatie op de voet op te volgen.”

Bron: Departement Landbouw&Visserij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek