header.home link

Europees Parlement wil vissersboten uitrusten met cameratoezicht

11 maart 2021

Als het van het Europees Parlement afhangt, zullen sommige vissersboten met camera's uitgerust worden om na te gaan of ze de regelgeving correct naleven.

Lees meer over:

De Europese Unie werkt aan een nieuw controlesysteem voor de visserijsector. Het Europees Parlement maakte zijn positie donderdag alvast duidelijk en wil nieuwe technologieën inzetten om de regels te handhaven.

Wortel en stok

Het grootste probleem is dat in sommige lidstaten de aanlandingsplicht onvoldoende wordt nageleefd. Die houdt in dat alle gevangen vis aan land moet worden gebracht. Het parlement vindt nu dat er een "minimaal percentage" van de schepen die langer zijn dan 12 meter en die mogelijk een "serieus risico tot niet-naleving" van de regels vormen, verplicht een camera aan boord moeten installeren. De cameraplicht zou ook moeten gelden als sanctie voor schepen die twee of meer overtredingen hebben begaan tegen de aanlandingsplicht.

Anderzijds zouden schepen die vrijwillig een camera installeren aanvullende vangstquota krijgen of overtredingspunten kwijtgescholden moeten krijgen.

Vissers niet blij

De visserijsector is gekant tegen het installeren van camera's. Meteen nadat de uitslag van de stemming donderdag bekend was geraakt, stuurde de Nederlandse sectororganisatie VisNed een tweet de wereld in waar ze de Europese Unie ervan beschuldigt "haar eigen vissers te criminaliseren".

Het is niet gezegd dat het cameratoezicht stand zal houden in de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten. De Raad is in zo'n materie doorgaans wat conservatiever dan het parlement, maar een vrijwillige installatie van camera's kan ook hier de uitkomst zijn, zegt parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V).

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek