header.home link

"Europees landbouwbeleid is toe aan fitness check"

5 augustus 2016
Kort voor het zomerreces hebben 16 leden van het Europees Parlement, die verschillende politieke fracties vertegenwoordigen, bij de Commissie aangedrongen op een ‘fitness check’ van het landbouwbeleid. In een brief gericht aan voorzitter Jean-Claude Juncker en vicevoorzitter Frans Timmermans bepleiten de Europarlementsleden een structurele ommezwaai omdat het huidige beleid niet opgewassen zou zijn tegen de fundamentele uitdagingen voor de sector. Zij vinden een grondige evaluatie op zijn plaats voor een beleidsdomein dat bijna 40 procent van het EU-budget opslorpt. Bij de briefschrijvers zijn twee Belgen: Bart Staes (Groen) en Marc Tarabella (PS).
Lees meer over:

Kort voor het zomerreces hebben 16 leden van het Europees Parlement, die verschillende politieke fracties vertegenwoordigen, bij de Commissie aangedrongen op een ‘fitness check’ van het landbouwbeleid. In een brief gericht aan voorzitter Jean-Claude Juncker en vicevoorzitter Frans Timmermans bepleiten de Europarlementsleden een structurele ommezwaai omdat het huidige beleid niet opgewassen zou zijn tegen de fundamentele uitdagingen voor de sector. Zij vinden een grondige evaluatie op zijn plaats voor een beleidsdomein dat bijna 40 procent van het EU-budget opslorpt. Bij de briefschrijvers zijn twee Belgen: Bart Staes (Groen) en Marc Tarabella (PS).

Dit voorjaar richtte de milieubeweging, meer bepaald koepelorganisatie European Environmental Bureau, zich in een brief tot de Europese Commissie met de vraag voor een kritische evaluatie van het landbouwbeleid. Namens een 100-tal ngo’s bepleitte EEB het herdenken van ons voedselsysteem en een landbouwsysteem dat biodiversiteit omarmt en opgewassen is tegen de uitdagingen op vlak van milieu, klimaat en dierenwelzijn. De brief was gericht aan de top van de Commissie, Juncker en Timmermans, maar werd beantwoord door landbouwcommissaris Phil Hogan.

Hogan betoogde dat het effect van het huidige beleid goed opgevolgd wordt maar dat de monitoring altijd nog beter kan. Een externe evaluatie staat sowieso op de planning, zowel voor de eerste pijler (inkomenssteun aan landbouw) als voor de tweede pijler (plattelandsbeleid). Hij gaf ook te kennen dat de milieubeweging kan aansluiten bij de conferenties in Brussel waar nagedacht wordt over de toekomst van het landbouwbeleid.

Een gelijkaardige brief, die minstens even kritisch is voor het huidige landbouwbeleid in Europa, werd recent door 16 Europarlementsleden aan de Commissie gericht. Hij gaat uit van leden die verscheidene fracties vertegenwoordigen, waaronder de Belgen Bart Staes (Groen) en Marc Tarabella (PS) en gelijkgezinden als Bas Eickhout uit Nederland, de Britse Annelise Dodds en de Italiaan Marco Zullo. Zij proberen Commissievoorzitter Juncker en vicevoorzitter Timmermans ervan te overtuigen dat het huidige voedsel- en landbouwsysteem zijn beste tijd gehad heeft en een beleidsbijsturing nodig is.

Concreet vragen zij een zogenaamde ‘fitness check’ van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals er ook één uitgevoerd is voor de voornaamste natuurwetgeving die Europa hanteert, namelijk de Vogel- en Habitatrichtlijn. Om hun brief kracht bij te zetten, sommen ze de problemen op: landbouwmarkten die constant in crisis zijn; producenten die geen eerlijke vergoeding krijgen; tekortkomingen op vlak van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid; negatieve impact overzee door export van onze overschotten; enz. Intensieve landbouw en pesticidengebruik wijzen zij met de vinger voor de schade aan mens en milieu.

Het Europees landbouwbeleid krijgt het in de brief hard te verduren en wordt verweten deze problemen nog verergerd te hebben. Grootschalige landbouw zou er door in de hand gewerkt worden zodat de Europarlementsleden eisen dat de lat inzake duurzaamheid hoger wordt gelegd en al wie er niet over springt geen of alleszins minder landbouwsubsidies van Europa ontvangt.

Aangezien voor het landbouwbeleid bijna 40 procent van het EU-budget gereserveerd wordt, vinden de zestien volksvertegenwoordigers het hoog tijd voor een evaluatie ten gronde. Biedt het GLB wel waar voor zijn geld en vervult het zijn doelstellingen? Dat is de vraag die de Europarlementsleden beantwoord willen zien. In Brussel hanteert men daarvoor de term ‘fitness check’. De brief geeft meteen al aan dat een voorzichtige denkoefening zoals bij de opeenvolgende hervormingen van het GLB niet volstaat. Net zomin nemen ze genoegen met “marginale veranderingen zoals de vergroening”.

Beeld: Geert Rombouts

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek