header.home link

EU-project Partridge moet patrijzenpopulatie opkrikken

31 augustus 2017
Het gaat niet goed met de patrijzenpopulatie – en een hele reeks andere akkervogels – in Europa en daar moet het Europese Interreg-project 'Partridge' verandering in brengen. In de vier deelnemende landen worden in totaal 10 voorbeeldgebieden van ongeveer 500 hectare afgebakend en ingericht met patrijsvriendelijke beheermaatregelen zoals nestgelegenheid en een voldoende groot aanbod zomer- en wintervoedsel. “Dit project toont hoe waardevol samenwerken op Europees niveau kan zijn”, aldus een enthousiaste minister Joke Schauvliege.
Lees meer over:

Het gaat niet goed met de patrijzenpopulatie – en een hele reeks andere akkervogels – in Europa en daar moet het Europese Interreg-project 'Partridge' verandering in brengen. In de vier deelnemende landen worden in totaal 10 voorbeeldgebieden van ongeveer 500 hectare afgebakend en ingericht met patrijsvriendelijke beheermaatregelen zoals nestgelegenheid en een voldoende groot aanbod zomer- en wintervoedsel. “Dit project toont hoe waardevol samenwerken op Europees niveau kan zijn”, aldus een enthousiaste minister Joke Schauvliege.

In heel Europa gaan de populaties patrijzen en andere akkervogels er zorgwekkend snel op achteruit. Geschikte leefgebieden met voldoende nest- en schuilgelegenheid en zomer- en wintervoedsel voor akkervogels worden steeds schaarser. Daarom slaan 11 partners uit vier landen (België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk) de handen in elkaar. Voor ons land zijn dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agrobeheercentrum Eco², Inagro, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Hubertus Vereniging Vlaanderen. 

Bedoeling van het project is om de meest effectieve en duurzame beheermaatregelen om de achteruitgang van de patrijs tegen te gaan, op verschillende plaatsen uit te testen. “Daarnaast willen we ook aantonen dat landbouwactiviteiten en duurzame patrijzenpopulaties in eenzelfde gebied hand in hand kunnen gaan”, aldus Paul Van der Sluys, afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid van de VLM. Het Belgische luik omvat een demogebied in het Meetjesland (Assenede) en de Westhoek (Ramskapelle). “De meerwaarde is dat in beide demogebieden intensief wordt samengewerkt rond bestaande beheerovereenkomsten”, aldus nog Van der Sluys. 

In Ramskapelle test Inagro nieuwe zaadmengsels uit op kleinschalige aanplantingen die akkervogels van voldoende beschutting en voeding moeten voorzien. Het hoofddoel is om de patrijzenpopulaties en de algemene biodiversiteit met 30 procent te laten toenemen tegen 2020, en dat door minimaal zeven procent van de demogebieden in te richten als optimale patrijzenhabitat. Dat precies de patrijs werd uitgekozen is geen toeval: het is een vogel die hoge eisen stelt aan zijn leefomgeving en is daardoor een prima indicator voor de biodiversiteit in de regio. Dat betekent dat ook andere akkervogelsoorten mee zullen profiteren van de beheermaatregelen ten voordele van de patrijs. 

Die beheermaatregelen zijn een mix van bestaande beheerovereenkomsten en nieuwe, experimentele beheerovereenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan keverbanken, meerjarige bloemenmengsels en groepjes lage struiken. In de winter zullen de patrijzen worden bijgevoederd en worden de predatorpopulaties onder controle gehouden. Monitoring moet dan uitwijzen of de maatregelen ook effect hebben op de patrijzenpopulatie én op het landbouwecosysteem, en of de inspanningen van landbouwers en jagers vertaald worden naar concrete resultaten. 

Voor de deelnemende landbouwers zijn binnen het project vormings- en demomomenten voorzien om kennis en ervaringen uit te wisselen. “Het samen zoeken naar oplossingen en het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen landbouwers staat centraal in dit project”, zo klinkt het bij VLM, die benadrukt dat er marktconforme vergoedingen voor de experimentele maatregelen worden voorzien. “Op die manier proberen we een win-winsituatie te creëren voor zowel landbouw als natuur.” Tenslotte zal ook gepolst worden naar de beweegredenen van landbouwers voor het al dan niet nemen van agro-milieumaatregelen om ook op dat vlak meer inzicht te verwerven. 

“Dit project toont hoe waardevol Europa kan zijn”, klinkt minister Joke Schauvliege enthousiast bij een veldbezoek in de Isabella- en Kapellepolder in Assenede. “We weten allemaal dat de ruimte in Vlaanderen onder druk staat, dus denk ik dat het heel erg belangrijk is om zo veel mogelijk te zoeken naar samenwerking. Via dit prachtige project willen we vooral leren van elkaar. Momenteel bestaan er 27 beheerovereenkomsten, maar we willen graag ook experimenteren met nieuwe vormen die gebiedsgerichter zijn. Met de huidige beheerovereenkomsten is het nog elke landbouwer voor zich. Ik denk dat we dat in de toekomst ruimer moeten zien”, aldus Schauvliege, die bij wijze van anekdote nog vertelde dat er eerder deze week tijdens een fietstochtje in de streek een patrijs onder haar voorwiel doorschoot. “Van een goed voorteken gesproken.” 

Meer info: Partridge

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek