header.home link

EU-Parlement wil over 5 jaar totaalverbod glyfosaat

24 oktober 2017
Het gebruik van glyfosaat moet tegen december 2022 helemaal uitgefaseerd worden. Dat staat in een niet-bindende resolutie die het Europees Parlement heeft aangenomen, een dag voor de de EU-lidstaten zich over een verlenging van de toelating van glyfosaat buigen. De tekst gaat niet zover als de resolutie van de milieucommissie die een termijn van drie jaar vooropstelde, maar zet desalniettemin druk op de lidstaten. Het voorstel van de Europese Commissie wil de vergunning immers met tien jaar verlengen.
Lees meer over:

Het gebruik van glyfosaat moet tegen december 2022 helemaal uitgefaseerd worden. Dat staat in een niet-bindende resolutie die het Europees Parlement heeft aangenomen, een dag voor de de EU-lidstaten zich over een verlenging van de toelating van glyfosaat buigen. De tekst gaat niet zover als de resolutie van de milieucommissie die een termijn van drie jaar vooropstelde, maar zet desalniettemin druk op de lidstaten. Het voorstel van de Europese Commissie wil de vergunning immers met tien jaar verlengen.

Na een stemming in de milieucommissie van het Europees Parlement, waar een grote meerderheid een resolutie goedkeurde die glyfosaat binnen drie jaar wil verbieden, heeft nu ook de plenaire vergadering van het Europees Parlement zijn mening laten weerklinken. Met hun nieuwe resolutie voor een uitfasering van vijf jaar, die met 355 stemmen tegen 204 en 111 onthoudingen werd goedgekeurd, voeren de parlementsleden de druk op de Europese Commissie en de lidstaten op. Die buigen zich op 25 oktober over het voorstel van de Commissie om glyfosaat gedurende tien jaar toe te laten op de Europese markt. De huidige, tijdelijke vergunning verloopt in december.

Ook al is de resolutie van het parlement niet bindend, toch zal de Commissie er rekening mee houden, zo zei een woordvoerder. Meer zelfs, in plaats van te blijven ijveren voor een verlenging met tien jaar, streeft de Commissie nu naar een "zo breed mogelijke steun" voor een nieuwe vergunning met een looptijd van 5 tot 7 jaar. De vertegenwoordiger van de Commissie in het comité dat zich op 25 oktober over de zaak buigt, heeft een breed onderhandelingsmandaat, luidt het.

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidverdelger te wereld, vooral de merknaam Roundup van Monsanto is bekend maar er zijn ook generieke glyfosaatherbiciden op de markt. Er is de voorbije jaren heel wat te doen geweest rond de gezondheidsrisico's waar glyfosaat al dan niet mee gepaard gaat. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof "waarschijnlijk kankerverwekkend", maar het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vinden niet dat er een link kan worden gelegd tussen glyfosaat en kanker.

Volgens Ivo Belet (CD&V) is glyfosaat niet de toekomst. "Integendeel, we moeten volop inzetten op duurzame alternatieven." Hij wil vermijden dat de lidstaten in verspreide slagorde omschakelen en kan zich daarom vinden in een beperkte verlenging van de toelating. Dat "zorgt voor druk op de ketel om zo in heel Europa tegelijk over te schakelen op duurzame alternatieven". Voor particulier gebruik zou er al een verbod ingaan vanaf december dit jaar, wanneer de huidige vergunning verloopt. Tegen eind 2022 moeten ook landbouwers helemaal zijn afgestapt van glyfosaat. 

"Wij hadden een uitfasering van drie jaar voorgesteld, hetgeen de commissie leefmilieu en volksgezondheid afgelopen donderdag goedkeurde", aldus Europees parlementslid voor Groen Bart Staes. "Maar met dit compromis valt te leven, omdat het tevens een start kan betekenen voor een fundamenteel debat over het gebruik van pesticiden in de landbouw, voor een mentale en daadwerkelijke omwenteling in de Europese landbouw. Deze resolutie is ook een belangrijk politiek signaal aan de Europese Commissie die blijft volharden in de boosheid door morgen een voorstel aan de lidstaten voor te leggen om de licentie van dit landbouwgif met tien jaar uit te breiden."

"Zeer belangrijk is ook dat de resolutie ervoor pleit dat de EU alleen nog publiek beschikbare, peer reviewed wetenschappelijke studies mag gebruiken voor de risicoanalyse van dit soort stoffen door EFSA”, aldus nog Staes. En tot slot eisen we dat er veel meer onderzoek wordt gedaan door overheden naar residuen van glyfosaat in voedsel, hetgeen nu amper tot niet gebeurt." Daarnaast wil het Europees Parlement ook dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om boeren te helpen bij de overgang naar duurzamere landbouwmethodes.

Ook voor Marc Tarabella (PS) en Kathleen Van Brempt (sp.a) is een uitfaseringsperiode van vijf jaar te lang. "We konden geen meerderheid vinden voor een kortere periode. Een belangrijk deel van het parlement wilde zelfs dat de licentie opnieuw hernieuwd zou kunnen worden", aldus Van Brempt. "Dat was voor ons een breekpunt. We moeten komaf maken met het systeem van opeenvolgende tijdelijke hernieuwingen van de licentie."

Naast Italië is vooral ook Frankrijk een grote tegenstander van het Commissie-voorstel om de vergunning met tien jaar te verlengen. Als het van de Franse minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot afhangt, mag een eventuele verlenging van de vergunning voor glyfosaat niet langer dan drie jaar geldig zijn. Die drie jaar kan dan dienen om de bestaande alternatieven ingang te doen vinden bij diegenen voor wie het gebruik van glyfosaat vandaag "onontbeerlijk" is, zo klinkt het. Voor Frans landbouwminister Stéphane Travert is een markttoelating van vijf jaar ook bespreekbaar.  

Bron: Belga / eigen verslaggeving / Pleinchamp.com

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek