header.home link

EU neemt maatregelen voor meer prijstransparantie

17 september 2019
Na overleg met de verschillende lidstaten, besliste de Europese Commissie om maatregelen te nemen die zorgen voor meer prijstransparantie in de voedingsketen. “Aangevuld met de onlangs goedgekeurde richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, en de verbeteringen in de wetgeving van de producentenorganisaties, zullen deze regels de rol van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen versterken”, reageerde Phil Hogan, commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. De maatregelen die de Commissie de komende weken zal opstellen, gaan van kracht op 1 januari 2021.

Na overleg met de verschillende lidstaten, besliste de Europese Commissie om maatregelen te nemen die zorgen voor meer prijstransparantie in de voedingsketen. “Aangevuld met de onlangs goedgekeurde richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, en de verbeteringen in de wetgeving van de producentenorganisaties, zullen deze regels de rol van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen versterken”, reageerde Phil Hogan, commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. De maatregelen die de Commissie de komende weken zal opstellen, gaan van kracht op 1 januari 2021.

Na oneerlijke handelspraktijken te verbieden en de voorwaarden voor samenwerking met producenten te verbeteren, is het tijd voor het derde element om de rechtvaardigheid in de voedselvoorzieningsketen te verbeteren. “De Europese Commissie wil de prijzen van agrofoodproducten in verschillende stadia van de toeleveringsketen verzamelen en nagaan hoe prijzen worden bepaald”, klinkt het. “Meer transparantie zorgt ervoor dat verschillende actoren beter geïnformeerde keuzes kunnen maken. Meer inzicht in prijsvorming en de ontwikkeling van trends in de voedselketen, kan ook helpen om betere zakelijke beslissingen te nemen.”

“We willen de markttransparantie verhogen door vaker informatie te verstrekken over meer producten”, zegt Phil Hogan, commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. “Daardoor zal de keten evenwichtiger worden en kunnen alle actoren efficiënter besluiten nemen. Het gaat ook over rechtvaardigheid: we geven iedereen gelijke toegang tot prijsinformatie, dat zal iedereen meer duidelijkheid geven over hoe de voedselvoorzieningsketen functioneert.”

Hoewel er al een aanzienlijke hoeveelheid informatie beschikbaar is over de landbouwmarkten (inclusief productie- en consumentenprijzen, productie- en handelsvolumes, enz.), is er weinig informatie beschikbaar over markten die actief zijn tussen landbouwers en consumenten, zoals voedselverwerking of detailhandel. “Dit creëert een asymmetrie van informatie tussen landbouwers en andere actoren in de voedselvoorzieningsketen”, aldus Phil Hogan. “Een gebrek aan informatie kan nadelig zijn voor de landbouwers wanneer ze zaken doen met anderen.”

Op dit moment wordt er gepraat over maatregelen die van toepassing zullen zijn op de sectoren vlees, zuivel, wijn, granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen, groenten en fruit, olijfolie en suiker. “Het verzamelen van gegevens is gebaseerd op reeds bestaande systemen en procedures die door exploitanten en lidstaten worden gebruikt om marktinformatie aan de Commissie te rapporteren”, klinkt het. “Elke lidstaat is verantwoordelijk voor het verzamelen van prijs- en marktgegevens.” De lidstaten zullen de gegevens indienen bij de Commissie, die deze vervolgens op haar portaal voor agrofoodgegevens en EU-marktobservatoria beschikbaar zal stellen. Vanaf 1 januari 2021 zullen alle lidstaten moeten voldoen aan de nieuwe regelingen rond prijstransparantie.

Beeld: Europa in je buurt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek