header.home link

EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij

20 mei 2022

De Europese lidstaten zullen landbouwers en bedrijven uit de landbouw- en voedingssector die lijden onder de druk van hoge prijzen, een eenmalige crisisvergoeding kunnen toekennen. Met dat voorstel wil de Europese Commissie de landbouw boven water houden, de markt stabiliseren en de dreigende globale voedselcrisis counteren. België zal hiervoor zo’n 9 miljoen euro kunnen vrijmaken.

Lees meer over:

"Na de COVID-19-pandemie worden landbouwers nu zwaar getroffen door de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Voor sommigen staat hun overleven op het spel", zegt Europees commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski. "Met deze maatregel willen we hen steunen zodat ze het voedsel dat de wereld nodig heeft kunnen blijven produceren, hun land onderhouden en hun families een inkomen garanderen."

Over alle lidstaten verspreid kan er op die manier tot 1,4 miljard euro crisishulp geboden worden. Het geld is afkomstig van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), waarvan elk EU-land tot 5 procent van zijn budget voor 2021-2022 kan vrijmaken. Voor België komt dat neer op een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro.

Voorwaarden

De geboden crisishulp mag niet meer dan 15.000 euro bedragen per landbouwer of 100.000 euro per kmo. De begunstigden moeten kunnen aantonen dat ze effectief te kampen hebben met de gevolgen van de hoge prijzen voor energie, meststoffen en diervoeder, en moeten actief zijn in de circulaire economie of bezig zijn met voedingsstoffenbeheer, het efficiënt gebruik van grondstoffen of milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes.

Het Commissievoorstel gaat nu voor goedkeuring naar de lidstaten en het Europees Parlement. In maart maakte Europa al eens 500 miljoen euro hulp voor Europese landbouwers vrij. Ook toen werden lidstaten gevraagd om vooral bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn te steunen.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek