header.home link

EU-landbouwministers fluiten Frans Timmermans terug over GLB

20 november 2020

Onder de noemer #WithdrawTheCAP voeren tal van milieu- en natuurorganisaties al een paar weken actie om de Europese Commissie onder druk te zetten om het huidige compromis over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in te trekken en flink bij te sturen. Eurocommissaris Frans Timmermans, belast met de Green Deal, leek daar oor naar te hebben, maar hij werd teruggefloten door de 27 Europese landbouwministers en het Europees Parlement.

Lees meer over:

Eind oktober vonden zowel de Europese landbouwministers als het Europees Parlement een compromis over de krijtlijnen van het nieuwe GLB. Met een enveloppe van 38 miljard euro voor de komende zeven jaar vertegenwoordigt het landbouwbeleid 30 procent van alle Europese uitgaven. Een groot deel van de subsidies biedt de Europese landbouwers rechtstreekse inkomenssteun, maar een deel van deze fondsen wordt voorbehouden voor zogenaamde ecoregelingen, financiële stimuli die landbouwers aanzetten om extra inspanningen te doen op vlak van klimaat en milieu.

Ecoregelingen

De Europese landbouwministers kozen er binnen de Europese Landbouwraad voor om 20 procent van de totale subsidies voor de ecoregelingen voor te behouden, terwijl het Parlement daar 30 procent voor weggelegd zag. Daarnaast willen de parlementsleden ook 35 procent van het budget voor plattelandsontwikkeling vrijmaken voor milieu- en klimaatmaatregelen. Deze standpunten van de Raad en het Parlement moeten nu binnen de schoot van de Commissie nog samengebracht worden en daaruit moet dan een compromisvoorstel vloeien.

Maar al snel nadat de Europese Landbouwraad en het EU-Parlement hun voorstellen op tafel legden, kwam er heel wat tegenkanting van milieu- en natuurorganisaties en ook van de groene fractie van het Europees Parlement. Zij zien in het nieuwe landbouwbeleid de doodsteek zien voor de biodiversiteit in Europa. Ze vinden ook dat het haaks staat op de klimaatengagementen die eerder in de Green Deal werden overeengekomen. Daarin is er sprake van om 60 procent van de subsidies voor te behouden voor ecoregelingen.

#WithdrawTheCAP

Al snel kwamen er tal van acties onder de noemer #WithdrawTheCAP om de GLB-voorstellen van de tafel te krijgen. Zo schreven 27 organisaties een open brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Frans Timmermans met het pleidooi om de plannen voor het GLB terug te trekken” met oog op het vrijwaren van Europa’s vlaggenschip, de Green Deal”. Ook protesteren er al een paar weken op rij klimaatjongeren voor het Europese Berlaymont-gebouw in Brussel en op sociale media is de hashtag #WithdrawTheCAP trending.

Europees Commissaris bevoegd voor de Green Deal, Frans Timmersmans, leek open te staan voor dit protest en noemde de voorstellen van de Europese landbouwministers en het Europees Parlement niet ambitieus genoeg. Hij stelde zich dan openlijk de vraag of het niet beter was om de huidige voorstellen in te trekken. “Ik ben teleurgesteld dat zowel de Raad als het Parlement op de rem zijn gaan staan. Ze vertragen de aanpak van de klimaatverandering en dat kunnen we nu niet gebruiken”, zei Timmermans.

"Geen respect voor besluitvorming"

Die opmerkingen van de Eurocommissaris en tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie waren allerminst naar de zin van de Europese landbouwministers. “Timmermans toont met deze opmerkingen een gebrek aan intellectuele eerlijkheid en redelijkheid”, zo zei de Duitse voorzitter van de landbouwraad Julia Klöckner. Ook mede-commissarissen Stella Kyriakides (Volksgezondheid) en Janusz Wojciechowski (Landbouw) namen openlijk afstand van de suggestie van Timmermans door te stellen dat er geen sprake van is dat het voorstel door de Europese Commissie wordt ingetrokken.

"Timmermans behoort als vicevoorzitter van de Europese Commissie de besluiten van de landbouwministers en het Parlement te respecteren

Open brief christendemocratische fractie Europees Parlement

Prominente leden van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement hebben voorzitter Von der Leyen in een brief gevraagd Timmermans tot de orde te roepen. De christendemocraten vinden dat Timmermans het democratische proces doorkruist. “Tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad worden op dit moment onderhandelingen gevoerd om tot een gezamenlijk standpunt te komen over het GLB. De persoonlijke opvattingen van Timmermans doorkruisen dat proces. Timmermans behoort als vicevoorzitter van de Europese Commissie de besluiten van de landbouwministers en het Parlement te respecteren”, aldus de brief.

CEJA: "samen ambitieus GLB realiseren"

Eerder riep CEJA, de Europese koepel van jonge landbouwers, de tegenstanders van de GLB-hervorming op om hun protest te staken en mee na te denken over verbeteringen binnen het kader dat vandaag op tafel ligt. “Deze organisaties vragen dat een vier jaar durend hervormingsproces wordt stopgezet. Ondanks de tekortkomingen in de huidige voorstellen is het belangrijk dat we vooruitgang boeken met de hervorming”, zei CEJA-voorzitter Jannes Maes.

Hij pleit ervoor om naar de positieve punten te kijken. “Dankzij deze hervorming krijgen landbouwers een ruimer palet aan milieu-instrumenten zodat elk van hen de milieuprestaties kan maximaliseren in overeenstemming met zijn of haar potentieel en met de realiteit op het landbouwbedrijf”, aldus Maes. CEJA vroeg de milieu- en natuurorganisaties om samen met de landbouwers mee na te denken om binnen het huidig voorliggend kader een zo ambitieus mogelijk GLB te realiseren.

Bron: Nieuwe Oogst / Food&Agribusiness / eigen verslaggeving

Beeld: Europese Commissie

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek