header.home link

"EU doet niets aan dubieuze praktijken in voedselketen"

17 juli 2014
De Europese Commissie liet deze week weten dat zij op de lidstaten rekent om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken. Nieuwe EU-wetgeving op dat vlak komt er met andere woorden niet, zeer tot de spijt van Copa-Cogeca. De koepelorganisatie voor landbouwers in de EU en hun coöperaties laakt het gebrek aan ambitie. Secretaris-generaal Pekka Pesonen hoopte op een strenge handhaving van hogerhand van de goede handelspraktijken. De bal in het kamp leggen van de partij die het slachtoffer wordt van oneerlijke praktijken vindt hij onverstandig gelet op de angst van leveranciers om tegen de kar van een afnemer te rijden.
Lees meer over:

De Europese Commissie liet deze week weten dat zij op de lidstaten rekent om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken. Nieuwe EU-wetgeving op dat vlak komt er met andere woorden niet, zeer tot de spijt van Copa-Cogeca. De koepelorganisatie voor landbouwers in de EU en hun coöperaties laakt het gebrek aan ambitie. Secretaris-generaal Pekka Pesonen hoopte op een strenge handhaving van hogerhand van de goede handelspraktijken. De bal in het kamp leggen van de partij die het slachtoffer wordt van oneerlijke praktijken vindt hij onverstandig gelet op de angst van leveranciers om tegen de kar van een afnemer te rijden.

In de mededeling van de Commissie over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen leest de Europese boerenkoepel een erkenning van het probleem. De manier waarop de EU erop reageert, wordt minder enthousiast onthaald. “De schadelijke impact van oneerlijke handelspraktijken op landbouwers en landbouwcoöperaties is veel te duidelijk. Ik ben daarom zeer ontgoocheld over het gebrek aan ambitie van de Europese Commissie”, zegt secretaris-generaal Pekka Pesonen. Een gelijk speelveld in de EU blijft uit zodat Pesonen vreest dat de verschillende nationale maatregelen de eengemaakte markt gaan verstoren.

Puur op een vrijwillige code vertrouwen, zoals de Commissie suggereert, creëert voor landbouwers en hun coöperaties niet de omstandigheden waarin zij anoniem klacht kunnen indienen tegen mistoestanden zonder lik op stuk te krijgen van hun afnemers. Het gebrek aan een onafhankelijke derde partij die een niet-naleving van de code van goede praktijken kan sanctioneren is volgens Copa-Cogeca één van de grote zwakheden van een op vrijwilligheid gebaseerde aanpak. Een betere garantie op een transparante en goed functionerende voedselketen is naar verluidt de combinatie van een vrijwillige code en wetgeving.

In eigen land trekt Boerenbond hard aan de kar van het ketenoverleg om op basis van een gedragscode en zonder overheidsingrijpen toch zo veel mogelijk vooruitgang te boeken. In afwachting van een Europese gedragscode spraken landbouw (Agrofront), toelevering aan landbouw (BEMEFA) en afnemers (FEVIA, Comeos, UNIZO en UCM) al in 2010 af dat ze op een faire manier zaken met elkaar zouden doen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek