header.home link

EU-commissie Landbouw stoort zich aan marktonevenwicht

20 augustus 2015
De Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement heeft een aantal voorstellen gelanceerd die de machtsverhoudingen tussen de verschillende schakels in de voedingsketen meer in evenwicht moeten brengen. Ze wijst daarbij op de gebreken die het Europese ketenoverleg (Supply Chain Initiative) vertoont en vraagt dat er effectief werk wordt gemaakt van de aanpak van oneerlijke handelspraktijken. De Commissie Landbouw wil dat de Commissie Interne markt en Consumentenbescherming met deze voorstellen rekening houdt bij het uitstippelen van het beleid.
Lees meer over:

De Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement heeft een aantal voorstellen gelanceerd die de machtsverhoudingen tussen de verschillende schakels in de voedingsketen meer in evenwicht moeten brengen. Ze wijst daarbij op de gebreken die het Europese ketenoverleg (Supply Chain Initiative) vertoont en vraagt dat er effectief werk wordt gemaakt van de aanpak van oneerlijke handelspraktijken. De Commissie Landbouw wil dat de Commissie Interne markt en Consumentenbescherming met deze voorstellen rekening houdt bij het uitstippelen van het beleid.

Volgens de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling staan er in de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een aantal maatregelen die tot doel hebben om het onevenwicht in de onderhandelingsposities tussen landbouwers en andere belanghebbenden in de voedingsketen aan te pakken. Ze vindt het belangrijk dat de Commissie Interne markt en Consumentenbescherming van het EU-Parlement zich daar bewust van is.

Daarnaast trekt Landbouw en Plattelandsontwikkeling ook de goede werking van het Europese ketenoverleg in twijfel. “Landbouworganisaties nemen niet deel aan het overleg omdat ze er geen vertrouwen in hebben, de mogelijkheid om anonieme klachten in te dienen is sterk ingeperkt en er zijn geen mechanismen vastgelegd om goed gedocumenteerde oneerlijke handelspraktijken op passende wijze aan te pakken”, klinkt het. “Het is dan ook de vraag of vrijwillige initiatieven toereikend zijn om het hoofd te bieden aan dergelijke oneerlijke handelspraktijken.”

De Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling is ook niet te spreken over de “onwrikbare steun” die het Europese ketenoverleg ontvangt van de Commissie Interne markt en Consumentenbescherming. “Kaderwetgeving op Europees niveau is van essentieel belang om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Dergelijke wetgeving zou een aanvulling moeten vormen op het ketenoverleg en dat is nu niet het geval. Het is aan de bevoegde commissie om dit in aanmerking te nemen bij het beoordelen van het Europese ketenoverleg”, luidt het.

Tot slot merkt Landbouw en Plattelandsontwikkeling ook op dat er in diverse lidstaten maatregelen zijn getroffen om via nationale wetgeving tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de primaire producenten op vlak van oneerlijke handelspraktijken. “Het zou niet slecht zijn dat de Commissie deze nationale inspanningen onder de loep zou nemen om zo de beste werkwijzen te selecteren die ook op Europees niveau kunnen toegepast worden.” Daarbij verwijst de Commissie Landbouw naar de ‘Groceries Code Adjucator’ in het Verenigd Koninkrijk. “Dit model van toezichthouder heeft potentieel om op Europees niveau ingang te vinden.”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek