header.home link

"Doordacht stikstofbeleid kan 20.000 jobs vrijwaren"

16 februari 2022

Een ondoordacht stikstofbeleid kan tot een verlies van 20.000 jobs in de agrovoedingsketen leiden. “Eén op drie jobs en 30 procent van de bijdrage aan het bruto binnenlands product van de dierlijke agrovoedingsketen dreigt verloren te gaan”, waarschuwen tien organisaties uit de Vlaamse agrovoedingsketen die zich samen positioneren rond het stikstofdossier.

Lees meer over:
Header jobs stikstofbeleid

Voor het eerst laat de volledige dierlijke agrovoedingsketen samen van zich horen in het stikstofdossier. ABS, Boerenbond, Groene Kring, Ferm voor agravrouwen, BCZ, BFA, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim en Fenavian vragen in een gezamenlijke positioneringsnota om een stikstofbeleid dat kansen geeft aan een duurzame veehouderij in Vlaanderen. Ze stuurden de nota naar minister-president Jan Jambon (N-VA) en de ministers Hilde Crevits (CD&V), Bart Somers (Open Vld), Zuhal Demir (N-VA) en Ben Weyts (N-VA).

De ketenorganisaties zeggen te beseffen dat we in Vlaanderen op bepaalde punten tegen milieugrenzen aanbotsen en ze erkennen dat een verdere versnelde daling van stikstofemissies, ook binnen de landbouwsector, zich opdringt. “De komende jaren blijven we met alle partners binnen de keten onze verantwoordelijkheid opnemen”, zeggen de tien organisaties. “Maar vandaag hangt de definitieve Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) al bijna een jaar als een gigantisch zwaard van Damocles boven het hoofd van elk van de bedrijven uit de agrovoedingsketen”, klinkt het.

Ze waarschuwen voor de impact die een ondoordacht stikstofbeleid kan hebben op de agrovoedingsketen. “De Vlaamse agrovoedingsketen vormt de basis van onze voedingsindustrie, de grootste industriële sector van Vlaanderen. De dierlijke productieketen bestaat uit de primaire sector en zijn toeleveranciers en afnemers. Ze stelt zo’n 60.000 mensen tewerk en staat garant voor een omzet van 38,5 miljard euro. Geen klein bier dus”, stellen de tien organisaties.

Maar door de stikstofproblematiek is één job op drie in de keten in gevaar, net als een derde van de bijdrage van de dierlijke productieketen aan het bruto binnenlands product. “Dit zorgt bij veel landbouwbedrijven én binnen de ganse voedingsketen voor onzekerheid en onrust.”

Daarom roepen de tien organisaties de overheid op om te kiezen voor een goed doordacht stikstofbeleid, dat geflankeerd gaat door een gepast budget. “Op die manier kan de Vlaamse regering heel wat jobs vrijwaren en zo de socio-economische impact van dit beleid tot een minimum beperken”, luidt het.

Actie_stikstofdossier_20000_jobs_Affiche_DIGITAAL

Vijf punten voor een realistisch stikstofbeleid

In de ketenbrief formuleren de organisaties ook vijf punten die moeten leiden tot een stabiel en realistisch stikstofbeleid:

  1. Een rechtszeker beleid. Inbreken in bestaande vergunningen is daarbij uit den boze.

  2. Een beleid op maat van de verschillende bedrijven en geen ‘one fits all’-aanpak.

  3. Een innovatief beleid waarin innovatieve technieken met open armen worden onthaald.

  4. Een gebiedsgericht beleid op basis van grondig onderzoek in plaats van via een desktopanalyse.

  5. Voldoende middelen om dit beleid te kunnen voeren.

De integrale inhoud van de ketenbrief vind je hier.

Naar een krimp van 30% in de Nederlandse veestapel?

In Nederland is er intussen beroering ontstaan rond ambtelijke stukken die zijn gemaakt voor de kabinetsformatie en die recent openbaar werden gemaakt. In de documenten over de gemaakte afspraken tussen VVD, D66, CDA en CU tijdens de formatie van Rutte IV staat dat de Nederlandse veestapel de komende zeven jaar met 30 procent moet dalen. Daarvoor zou 6 miljard euro worden uitgetrokken.

Om die krimp te realiseren, zou de overheid landbouwbedrijven gaan opkopen. Er wordt gewerkt aan gebiedsgerichte aanpak die duidelijk moet maken waar precies stikstof moet worden bespaard en hoe dat het beste kan. Niet overal is veeteelt de belangrijkste bron van uitstoot. Stikstofminister Christianne van der Wal (D66) laat weten dat ze hierover in gesprek wil gaan met de boeren. Tegelijk staat er ook in het regeerakkoord dat "vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent", waardoor ook het gedwongen opkopen van landbouwbedrijven niet wordt uitgesloten.

Op Twitter reageert Derk Boswijk van CDA verbolgen op de berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw. “De krimp van de veestapel is geen doel op zich. Het doel is het verdienmodel van de boer te verbeteren, in balans te brengen met de omgeving en opvolgers weer de mogelijkheid geven om het bedrijf over te nemen. Dat betekent inderdaad dat de veestapel zal krimpen, maar dat is een gevolg van dat doel en geen doel op zich.”

Ook het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam nadien met een mededeling dat de reductie van de veestapel geen doel op zich is. En dat werd ook bevestigd door stikstofminister van der Wal. "De krimp is inderdaad geen doel op zich, maar kan wel een gevolg zijn van een gebiedsgerichte aanpak", zei ze tijdens een webinar van jongerenorganisatie NAJK.

Bron: Eigen berichtgeving / Trouw / RTL Nieuws

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek