header.home link

Deadline nitraatresiducampagne in zicht

25 oktober 2016
Landbouwers die op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een of meerdere percelen en nog geen contact opnamen met een erkend laboratorium, doen dat het best zo snel mogelijk. De nitraatresiducampagne van de Mestbank loopt immers af op 15 november. Dat laat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) weten. Sommige landbouwers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig bemonsteren van hun percelen en het niet of te laat indienen van een analyseresultaat kan je een boete opleveren.
Lees meer over:

Landbouwers die op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een of meerdere percelen en nog geen contact opnamen met een erkend laboratorium, doen dat het best zo snel mogelijk. De nitraatresiducampagne van de Mestbank loopt immers af op 15 november. Dat laat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) weten. Sommige landbouwers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig bemonsteren van hun percelen en het niet of te laat indienen van een analyseresultaat kan je een boete opleveren. 

Sommige landbouwers moeten op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op een of meerdere percelen. Dat is het geval bij focusbedrijven met maatregelencategorie 1, 2 of 3, na een perceelsevaluatie in 2015 waarbij het nitraatresidu de eerste drempelwaarde overschreed, als gevolg van een doorlichting of als landbouwers een vrijstelling hebben aangevraagd als focusbedrijf of als ze een aanvraag hebben gedaan voor verhoogde bemesting of derogatie. Die landbouwers moeten zelf contact opnemen met een erkend laboratorium om de nitraatresidubepaling(en) te laten uitvoeren.

Om die bepaling te laten uitvoeren hebben ze nog tijd tot 15 november, maar omdat de stalen moeten geanalyseerd worden door een laboratorium begint de tijd stilaan te dringen. Dat laat VLM weten. “De landbouwers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig bemonsteren van hun percelen”, zo klinkt het. “Als de Mestbank van de geselecteerde percelen geen analyseresultaat ontvangt, zal ze maatregelen en boetes opleggen.”

Het tijdig bezorgen van het aanvraagformulier is op zich niet voldoende. Als de landbouwer geen reactie ontvangt op zijn aanvraag, moet hij zelf opnieuw contact opnemen met het laboratorium. De landbouwer moet altijd een bevestiging vragen dat het laboratorium de stalen ook effectief zal nemen uiterlijk op 15 november.

De lijst met de erkende laboratoria die actief zijn tijdens de campagne van 2016 zijn terug te vinden in de toelichting op het Mestbankloket en op de website van VLM. Ook een gepersonaliseerd aanvraagformulier dat je als landbouwer aan het erkend laboratorium in kwestie kan bezorgen, vind je via het Mestbankloket. De nitraatresidubepaling op de zogenaamde controlepercelen gebeurt in opdracht en op kosten van de Mestbank. Voor die percelen heeft de Mestbank zelf een laboratorium aangeduid. De landbouwer moet daarvoor dus niets ondernemen.

Meer info vind je hier.

Beeld: Proefstation Groenteteelt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek