header.home link

Crevits pleit voor EU-steun voor landbouw en visserij

Tijdens een vergadering met de Europese landbouwministers over de coronacrisis heeft Vlaams minister Hilde Crevits beklemtoond dat het van cruciaal belang is dat de grenzen tussen de Europese lidstaten openblijven voor landbouw- en voedingsproducten. “Wij hebben ook duidelijke vragen geformuleerd over een financiële vergoeding voor producten die niet tijdig worden verkocht, opgehaald of verwerkt en steun voor de visserij”, aldus Crevits. Boerenbond vindt het dan weer onbegrijpelijk dat er geen maatregelen genomen zijn om de sierteeltsector te ondersteunen. “Wachten is geen optie”, klinkt het bij de landbouworganisatie.
25 maart 2020  – Laatste update 14 september 2020 14:53
Lees meer over:

Woensdag maakten alle EU-ministers van Landbouw en Visserij samen met de Europese Commissie een stand van zaken op. Net als alle andere lidstaten, heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits samen met federaal minister van Landbouw Ducarme en Waals minister van Landbouw Borsus het belang van Europese samenwerking beklemtoond om deze crisis te overwinnen. De eerste prioriteit gaat naar de zorgverlening, maar daarnaast is het verzekeren van de voedselbevoorrading essentieel.  

 

Deze crisis toont nogmaals het belang van een sterke agrovoedingsketen en land- en tuinbouwsector dicht bij ons. Land- en tuinbouwbedrijven zijn cruciaal voor de aanlevering van voedingsproducten, maar komen in de problemen door een tekort aan mankracht en beschermingsmiddelen, een tekort aan grondstoffen, logistieke problemen en het stopzetten van de inzameling, verwerking en verkoop. 

 

“Om deze crisis te overwinnen is de samenwerking binnen de Europese Unie van vitaal belang”, zegt minister Crevits. “Land- en tuinbouwbedrijven en de visserijsector zorgen voor onze dagelijkse voeding. De sectoren kampen met problemen op het vlak van personeel en goederen. Europa moet nu haar slagkracht tonen en de nodige maatregelen nemen.”

  


Absolute prioriteit is het openhouden van de grenzen tussen de Europese lidstaten, vooral voor de import en export van landbouw- en voedingsproducten en voor werknemers uit andere landen, zoals seizoen- en grensarbeiders. 

 

België heeft aangedrongen om snel werk te maken van een ​​algemene financiële vergoeding voor land- en tuinbouwproducten die niet op tijd worden verkocht, opgehaald of verwerkt ten gevolge van de crisis. In het bijzonder voor de sierteelt, aardappelen, bepaalde groenten en zuivel mag er niet getalmd worden. 

 

Ook Boerenbond riep Europees landbouwcommissaris Wojciechowski afgelopen week op om dringend crisismaatregelen te voorzien voor de sierteeltsector. “Van alle sectoren staat de sierteeltsector vandaag al voor een afgrond, door het wegvallen van zowel de binnenlandse als buitenlandse markt”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “We drongen bij Wojciechowski aan om onmiddellijk actie te ondernemen. Maar na de Europese Landbouwraad bleef een maatregelenpakket uit.”

 

De Europese Commissie houdt het voorlopig bij opvolging van de marktsituatie. “We hebben nochtans heel duidelijk gemaakt wat het directe verlies is voor de sierteeltsector en hoe de toekomst eruit ziet voor de getroffen bedrijven”, aldus De Becker. “En die is niet rooskleuring. Voor deze sector is een schaderegeling een kwestie van overleven. Europa kan hier vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) mee verantwoordelijkheid in nemen. De Europese nalatigheid laat de sierteeltsector dood bloeden. We roepen de Europese en Vlaamse overheid daarom op om snel werk te maken van maatregelen die de sierteeltsector kunnen redden.” 

Verder riepen de Belgische landbouwministers de Commissie op om tijdens de crisisperiode flexibel te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het GLB en de staatssteun.   

Tot slot werd ook de situatie in de visserijsector besproken. De prijzen voor onder meer tong, die vooral gevangen wordt door Vlaamse vissers, zijn zeer sterk gedaald. Minister Crevits heeft ook hier aangedrongen op een Europese steunregel voor de daling van de prijzen en gepleit om ook voor de visserijsector voldoende flexibiliteit op het vlak van staatssteun en uitvoering van lopende maatregelen aan de dag te leggen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek