header.home link

Crevits geeft vorm aan haar voedselstrategie

15 januari 2021

Met de lancering van het Project Vlaamse Kost wil Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) een maatschappelijk debat op gang trekken over de toekomst van onze voedseleconomie. “Met Vlaamse Kost leggen we het accent op voedsel van bij ons en op een eerlijk loon voor onze boeren. We starten vandaag een traject om tot een sterke Vlaamse voedseleconomie te komen. Een breed verhaal dat we samen met velen willen schrijven, met organisaties en met burgers. Vandaar een brede oproep aan alle geïnteresseerden om mee in dit verhaal te stappen”, aldus Crevits.

Lees meer over:
courgette-voedseltop-groente-1250

De interesse voor lokale voeding, de herkomst ervan en de weg die een product aflegt in de voedselketen neemt toe. De coronacrisis wakkerde die interesse nog meer aan en zette lokale voeding opnieuw stevig op de kaart.

Crevits wil van die tendens gebruikmaken om een echte Vlaamse voedselstrategie uit te bouwen. Dat zal gebeuren onder de naam Vlaamse Kost. Samen met heel wat partners wil de minister ons voedselsysteem de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever maken en klaarstomen voor de toekomst.

“We willen die interesse vasthouden en stimuleren”, aldus Crevits. “We willen landbouwers en burgers dichter bij elkaar brengen en consumenten opnieuw doen nadenken over waar van hun voedsel vandaan komt. En belangrijk: landbouwers moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.”

Ze lanceert daarom een traject met een voedselcoalitie en met voedselveranderaars, burgers met creatieve ideeën. “De rijke ideeënbus zal uitmonden in een grote Voedseltop in 2022”, zegt minister Crevits, die alle organisaties en burgers oproept om hieraan deel te nemen.

Enkele belangrijke doelstellingen:

  • Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie: Welke lessen trekken we uit de coronacrisis? Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor voedselproductie? Welke trends kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de landbouw? Hoe kunnen we de samenwerking binnen de keten verbeteren? Wat kunnen we doen om te komen tot eerlijke prijzen en een correcte waardeverdeling in de keten? Hoe spelen we in op digitalisering, big data, internet of things? 

  • Voedsel verbindt boer en burger: De coronacrisis heeft de interesse van de consument aangewakkerd. De burger herontdekt voedsel, het voedselproductiesysteem, het belang van gezonde en duurzame voeding. Hoe verhogen we de aandacht voor gezonde lokale voeding?  Hoe geven we de korte keten alle kansen? Hoe bouwen we aan een sterkere verbinding tussen boer en burger?

  • Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst: Hoe zien we het ondernemen in de toekomst? Met aandacht voor innovatie, milieu, gezondere bodem, voedselverliezen en eiwitdiversificatie. Hoe zorgen we ervoor dat voedselproducenten die een maatschappelijke bijdrage leveren hiervoor correct vergoed worden? Hoe overtuigen we de consument om de echte prijs van voedsel te betalen? Hoe zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen?

  • Gezonde en duurzame voeding voor iedereen: eerlijk voedsel van bij ons, gezonde voedingspatronen, voedselarmoede terugdringen, kracht van sociaal ondernemerschap.

We willen landbouwers en burgers dichter bij elkaar brengen en consumenten opnieuw doen nadenken over waar van hun voedsel vandaan komt. En belangrijk: landbouwers moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw (CD&V)

Traject naar de Voedseltop: voedselcoalitie en voedselveranderaars

De realisatie van deze doelstellingen zal uitmonden in een Voedseltop in 2022. Die Voedseltop geeft de verschillende partners in het voedselverhaal een doel en timing. Crevits nodigt tal van organisaties en burgers uit om mee te stappen in dit voedselverhaal.

In de cockpit: de voedselcoalitie

“Om een voedselverhaal te maken dat langetermijneffecten kan hebben, is samenwerking met partners cruciaal”, stelt Crevits. “Daarom stellen we een voedselcoalitie samen.” Deze groep van een twintigtal partners krijgt een plaats in de ‘cockpit’ van het traject. Dat gaat onder meer over organisaties uit de sector, visiedenkers en de culinaire wereld. “We gaan voor een brede coalitie met private en beleidspartners. We geven alle relevante maatschappelijke invalshoeken rond voedsel een plaats aan tafel en brengen de nodige wetenschappelijke expertise aan boord”, aldus de minister.

Mee op pad: geëngageerde voedselveranderaars 

Vandaag wordt een oproep gelanceerd aan iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. “We mikken hierbij op voedselveranderaars uit allerlei hoeken: vernieuwers, ondernemers, onderzoekers, studenten, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, geëngageerde burgers, … Zij kunnen een voorstel indienen om een voedseluitdaging samen aan te pakken”, klinkt het. Je kan je nu al aanmelden via www.vlaanderen.be/vlaamsekost.

“Samen sterker”

De voedselcoalitie brengt ideeën samen. De meest beloftevolle ideeën worden verder uitgewerkt via projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de strategie. De voedselveranderaars krijgen de steun van de experten uit de voedselcoalitie en een begeleider. Deze projecten worden de vlaggenschepen van de voedselstrategie.

Voedselstrategie

Terwijl de voedselveranderaars aan de slag zijn, schrijven we samen met de voedselcoalitie de voedselstrategie. De doelstellingen vormen het kader waarbinnen acties en een visie worden samengebracht. Minister Crevits reikt haar hand uit naar de collega’s van de Vlaamse regering om samen de strategie uit te werken en te helpen realiseren. Binnen de Vlaamse overheid wordt afgestemd via het Netwerk Voedselbeleid.


Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek