header.home link

CO2-startup Claire gaat in zee met Milcobel

De zuivelcoöperatie Milcobel sluit als eerste Belgische onderneming aan bij Claire, een nieuw platform om CO2-uitstoot lokaal te gaan compenseren. Onder andere carbon farming-praktijken worden ondersteund. Tegen 2025 wil het jonge bedrijf voor 1 miljoen ton CO2-cerficaten verkocht hebben.

20 december 2021  – Laatste update 31 maart 2022 14:02
Lees meer over:
milcobel-vak-toekomst-1250

In het buitenland bestaat het al langer via private spelers als Indigo Ag en in Wallonië is er Soil Capital dat zich vooral richt op grote akkerbouwers in Europa. Het zijn platformen die landbouwers die aan carbon farming doen koppelen aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren. Het platform doet dat door certificaten uit te geven en de CO2-opslag te monitoren. Recent lanceerde Milcobel nog de CO2-neutrale Brugge Kaas, waarbij de compensatie nog gebeurde via een windmolenproject in het buitenland.

Clean air

Claire, dat staat voor clean air, werd opgericht door Bart Vercoutere, Johanna Huylenbroeck, Joris De Keijser en Noah Janssen. Johanna Huylenbroeck: “We voelen dat het bewustzijn rond het klimaat zowel bij de bedrijven als bij de boeren enorm gegroeid is en dat de tijd ook in Vlaanderen rijp is om een versnelling te plaatsen. Voor een koolstofplatform draait alles over de geloofwaardigheid van de methodiek. We hebben lang nagedacht over een goeie standaardmethodiek en daarvoor samengewerkt met de Bodemkundige Dienst en de Boerenbond. Voor landbouwpraktijken en voor gebouwen hebben we die nu ontwikkeld samen met ons wetenschappelijk adviescomité van een zestal professoren en experten.”

Eerste platform compenseert Vlaamse boeren voor koolstofopslag
Uitgelicht
Boerenbond en de Bodemkundige Dienst gaan samenwerken met het CO2-platform Claire, het eerste Vlaamse platform waar koolstofopslag in landbouwbodems gevaloriseerd zal worden d...
12 juli 2021 Lees meer

Die methodologie is een belangrijk aandachtspunt voor carbon farming omdat enerzijds de afvang van CO2 in landbouwbodems duurzaam moet zijn en anderzijds omdat carbon capture geen vrijgeleide mag zijn voor bedrijven om hun uitstoot niet aan te pakken. Huylenbroeck: “We willen vermijden dat bedrijven via Claire kunnen compenseren voor de rest van hun dagen. Een project verkoopt zijn uitgespaarde of vastgelegde CO2-uitstoot slechts voor 3 jaar aan Claire. Een bedrijf compenseert voor 3 jaar via een bepaald project. Enkel voor bodemprojecten (natuur & landbouw) wordt hier een uitzondering gemaakt 2 maal 3 jaar omdat de effecten pas op die termijn zichtbaar worden. Onze boeren ondertekenen een engagementsverklaring voor tien jaar, maar we hebben er alle vertrouwen in dat één keer de omslag naar een meer duurzame bedrijfsvoering is ingezet, ze ook op dat pad gaan blijven verdergaan.”

Koppelaar

Claire doet aan ‘matchmaking’ en koopt dus geen anonieme tonnen op of reikt geen certificaten uit zonder dat er daar concrete projecten tegenover staan. Voor de eerste honderd ton die Milcobel wil compenseren, worden ze gekoppeld aan het melkveebedrijf van hun coöperanten Kris en Ginny Heirbaut in Temse en de Dormaelswinning in Herk-de-Stad. “Omdat een bedrijf lokaal compenseert, kunnen ze dat project ook zelf bezoeken. Dat is enorm krachtig. Het zorgt ervoor dat geheel het ‘klimaat- en CO2-gebeuren’ niet langer een ‘ver-van-mijn-bed[1]show’ is, het maakt het tastbaar en concreet”, zegt Huylenbroeck.

Nils van Dam, CEO van Milcobel, licht het als volgt toe: “Tijdens ons traject van CO2-neutrale Brugge Kaas onderzochten we reeds de mogelijkheden om een deel van de CO2 via lokale projecten te compenseren. De reden is duidelijk:  lokale compensatie heeft een hogere maatschappelijke waarde voor onze coöperatie omdat onze leden ook een extra vergoeding kunnen ontvangen voor hun inspanningen. Carbon farming kan voor de lokale landbouwer een stukje een alternatief verdienmodel zijn. Tot recent waren er geen lokale aanbieders van CO2-compensatieprojecten met die lokale meerwaarde, die het bovendien ook aantrekkelijk maken voor onze boeren. Met Claire komt daar nu verandering in.”

Milcobel introduceert CO2-neutrale Brugge Kaas
Uitgelicht
Milcobel wil vanaf februari 2022 CO2-neutrale Brugge Kaas op de markt brengen. De zuivelcoöperatie heeft hiermee volgens eigen zeggen de primeur in België.  Deze neutrali...
27 oktober 2021 Lees meer

Carbon farmers en bedrijven betalen een éénmalige toetredingskost tot het platform. Daarnaast is er de momenteel nog vaste prijszetting van 55eur per ton afgevangen CO2. Dat blijft de minimumprijs al moet er op termijn wel een vrije prijszetting komen. De landbouwtechnieken waar de Heirbauts en de Dormaelswinning mee aan de slag gaan zijn agroforestry, het omzetten van akkerland in permanent, kruidenrijk grasland en de verhoogde toediening van stalmest en compost.

Deze winter 20 extra boeren die aan agroforestry gaan doen
Uitgelicht
In Vlaanderen zijn vandaag een 100-tal landbouwers bewust aan de slag met boslandbouw of agroforestry. Dat is het doelbewust combineren van een klassiek landbouwgewas of het h...
1 december 2021 Lees meer

“Dit is een eerste stap in de goeie richting”, vertelt Johanna Huylenbroeck , “Voor ons is dit eigenlijk het afronden van onze pilootfase. Het is nu zaak om zoveel mogelijk projecten en bedrijven te vinden die willen meebouwen aan dit verhaal.”

Geïnteresseerde bedrijven of boeren kunnen zich aanmelden via: https://www.claire-co2.com/

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek