header.home link

Charter moet landschappen in Vlaanderen veilig stellen

21 oktober 2022

In totaal hebben 31 vertegenwoordigers van overheden, middenveldorganisaties en sociale economiebedrijven hun handtekening gezet onder het Vlaams charter landschapsbeheer. Daarmee engageren ze zich voor een goed beheer van de open ruimte.

Lees meer over:
landschap-wimboonen

In het kader van de Internationale dag van het Landschap op 20 oktober organiseerden de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen het symposium ‘Landschappen voor het leven’. Tijdens het event werd het charter voor landschapsbeheer ondertekend. Daarmee drukken de ondertekenaars hun engagement uit om door samenwerking en kwaliteitsvol beheer te zorgen voor sterke landschappen die een antwoord bieden op klimaatuitdagingen, bijdragen aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zorgen voor een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving en een hoge recreatieve en toeristische belevingswaarde bieden.

“Voor het eerst bevestigen zoveel partners vanuit verschillende bevoegdheden en werkterreinen hun inzet voor sterke landschappen, die door kwaliteitsvol beheer ten volle kunnen bijdragen aan welvaart en welzijn”, klinkt het bij de Regionale Landschappen.

Landschapsbouwers

Ook landbouworganisaties ABS, Boerennatuur, Boerenbond en Landelijke Gilden zetten hun handtekening. “Boeren en tuinders beheren 51 procent van de open ruimte in Vlaanderen en zijn daarmee belangrijke landschapsbouwers in het landelijk gebied”, zegt voorzitter Lode Ceyssens. “Landbouw en het landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom cruciaal dat er voldoende middelen en instrumenten bestaan om onze landschappen te onderhouden. “Samen met onze leden en partners leveren we al een heel pak inspanningen, onder meer door innovatie, technische ontwikkelingen en verschillende partnerschappen om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.”

Een concreet voorbeeld is houtkantenbeheer. “Samen met Boerennatuur Vlaanderen wordt er in 17 agrobeheergroepen werk gemaakt van het beheer van kleine landshapselementen en holle wegen”, verduidelijkt Ceyssens. “Zo wordt er in totaal 72 kilometer houtkanten en bosranden beheerd door landbouwers. Niet alleen produceren, planten en/of onderhouden zij hagen en houtkanten, ze zorgen ook voor meerwaarde. Denk aan verwerkte houthaksels die door landbouwers worden gebruikt als compost en bodemverbeteraar. Houtsnippers worden bijvoorbeeld ondergewerkt in landbouwgrond om de koolstofopname in de bodem te verhogen. Daarnaast zetten landbouwers zich via het instrument van beheerovereenkomsten vrijwillig in om de biodiversiteit van het agrarisch gebied te verhogen, op meer dan 12.000 hectare in het Vlaamse landschap.”

Boerenbond is zich er van bewust dat er nog heel wat uitdagingen, maar ook kansen zijn op het Vlaams platteland. “Uitdagingen waar we als sector onze verantwoordelijkheid voor moeten en willen opnemen. We zullen moeten samenwerken en overleggen met elkaar om deze uitdagingen het hoofd te bieden en om oplossingen te zoeken, zonder de boer en de haalbaarheid op de bedrijven niet uit het oog verliezen”, aldus Ceyssens.

Raadpleeg de volledige tekst van het charter en de lijst van ondertekenaars.

Uitgelicht
Er zijn steeds minder houtkanten in Vlaanderen en de kwaliteit ervan gaat achteruit. Om het houtkantennetwerk te versterken tegen 2030 lanceert Vlaams minister van Omgeving Zu...
20 oktober 2022 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Wim Boonen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek