header.home link

Burgergenootschap verlangt naar natuurpark met biolandbouw in Lier

24 mei 2023

Een dertigtal gezinnen uit Lier neemt zelf initiatief om 18 hectare grond herbevestigd landbouwgebied om te vormen tot een natuurpark met ruimte voor biolandbouw. “We willen vier complementaire en op natuur gebaseerde oplossingen en activiteiten aanbieden”, vertelt voorzitter Christian Verbeeck. Eén van die activiteiten is ecologische verantwoorde landbouw die ze willen verzoenen met natuurbescherming.

Lees meer over:
schapenveld

De gronden van het project liggen naast het provinciaal overstromingsgebied Plaslaar. “De 13 gebieden worden volgens de Biologische Waarderingskaart als biologisch waardevol bestempeld”, aldus Verbeeck. “De fauna en flora op deze gronden willen we nu beschermen.” Het project, dat de naam 'Schapenland' meekreeg, moet het naastliggende natuurreservaat uitbreiden, groene recreatie voorzien, de omgeving beschermen tegen overstromingen en dienst doen als een ecosysteem voor duurzame landbouw.

Ecologische landbouw

In de natuurparkplannen van Schapenveld is ook plaats voor landbouw, garandeert Verbeeck. “Verschillende jonge, gepassioneerde biolandbouwers klopten bij ons aan met de vraag of er nog plaats was voor hun project binnenin Schapenland”, vertelt Verbeeck enthousiast. “En daar is zeker plaats voor, we willen met veel plezier enkele stukken grond gratis vrijhouden voor hun initiatieven.”

Schapenland heeft al drie concrete bioprojecten. “Zo hebben we iemand die een voedselbos wil opstarten en iemand die op het perceel aan permacultuur wil doen”, gaat Verbeeck verder. “Daarnaast is er ook een project met holistische landbouw waar ook dieren bij betrokken zijn.” De landbouwgronden van Schapenland komen dicht bij twee bestaande bioboerderijen te liggen. “Op deze manier kan een deel-ecosysteem ontstaan waarbij de boerderijen kennis en werktuigen kunnen uitwisselen.”

Natuurpark

In het natuurpark willen de initiatiefnemers streekeigen bomen, hagen en heggen planten en een natuur-, rust- en wandelbeleving creëren voor de burger. “Alle belevingen en activiteiten komen onder de noemer ‘zachte’ groene recreatie”, duidt Verbeeck. “Alles zou gebeuren binnenin het bestaande agrarisch landschap. Het is absoluut niet de bedoeling dat we bijvoorbeeld iets gaan verharden.” Het natuurpark zorgt daarnaast voor natuurlijke waterinfiltratie in het overstromingsgevoelig gebied.

Pingpongsituatie

Het merendeel van de gronden is momenteel in handen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Daarnaast is ook het OCMW van Lier eigenaar van enkele percelen. Of Schapenland ook werkelijkheid zal worden, hangt vooral af van deze twee partijen. “Momenteel zitten we wat vast in een pingpongsituatie”, aldus Verbeeck. “Als de ene partij mee in het project stapt, wil de andere ook mee. En omgekeerd. Het project werd alvast warm onthaald door de stad Lier maar die blijft toch wat besluiteloos.”

De initiatiefnemers wachten nu op een finale goedkeuring. En dat kan door de besluiteloosheid nog even duren. “Een andere piste is om enkele gronden via crowdfunding te kopen”, vertelt Verbeeck. De vrijwilligers van het buurtgenootschap staan alvast te popelen om aan de slag te gaan. En ook Natuurpunt en Rivierenland hebben al laten weten om Schapenland mee vorm te geven.

Uitgelicht
Het parkenbeleid moet dringend kansen voor de land- en tuinbouwsector ontwikkelen en versterken, stelt SALV, de strategische adviesraad voor landbouw en visserij. De raad is k...
16 mei 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek