header.home link

Boerenbond verwacht mogelijkheid inzet asielzoekers

10 april 2020
“Er zit op federaal niveau een beslissing in de pipeline om meer asielzoekers te kunnen inzetten als seizoensarbeiders in de landbouw”, klinkt het bij Boerenbond. Doordat heel wat buitenlandse seizoenarbeiders niet in ons land geraken, kampt de landbouw met een tekort. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er in mei tot dertigduizend werkkrachten nodig.

“Er zit op federaal niveau een beslissing in de pipeline om meer asielzoekers te kunnen inzetten als seizoensarbeiders in de landbouw”, klinkt het bij Boerenbond. Doordat heel wat buitenlandse seizoenarbeiders niet in ons land geraken, kampt de landbouw met een tekort. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er in mei tot dertigduizend werkkrachten nodig.

"Volgens de huidige reglementering kunnen asielzoekers na registratie en toewijzing aan een asielcentrum pas na vier maanden in de economie aan de slag”, reageert Chris Botterman, hoofd sociale zaken bij landbouworganisatie Boerenbond. “Er is een plan uitgewerkt dat deze termijn zou wegvallen voor alle asielzoekers van wie de registratie op 18 maart een feit was. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, zouden ze zoveel mogelijk op de landbouwbedrijven zelf gehuisvest worden. Alles gebeurt onder supervis ie van de asielcentra, die ook voor maaltijden zullen zorgen. Ik verwacht hierover een van de volgende dagen een beslissing van de federale regering.”

Boerenbond verwacht wel meer heil van de nakende beslissing om tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden, loopbaanonderbrekers en wie geniet van tijdskrediet de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan als seizoenarbeider in de landbouw, met behoud van uitkering. “Eerder werd al beslist om het aantal dagen te verdubbelen dat iemand in de land- en tuinbouw seizoenarbeid mag verrichten”, klinkt het. “Daardoor kunnen de circa achtduizend buitenlanders die nu al aan de slag zijn langer aan de slag blijven. Ook doet de VDAB extra inspanningen om mensen hiervoor aan te trekken.”

Chris Botterman dringt verder aan op maatregelen op Europees niveau. “Die moeten buitenlandse seizoenarbeiders in staat stellen om naar ons land te reizen”, besluit hij.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek