header.home link

Boerenbond neemt zekere voor onzekere en stapt naar Raad van State tegen stikstofakkoord

Boerenbond is een gerechtelijke procedure gestart tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. “Drie maanden na datum moeten we vaststellen dat er geen enkele indicatie is dat het openbaar onderzoek naar de twee cruciale voorwaarden nog niet is opgestart. We hebben het zekere voor het onzekere genomen en zijn naar de Raad van State getrokken”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

31 mei 2023  – Laatste update 31 mei 2023 21:54
Lees meer over:
Lode Ceyssens bezwaarschrift stikstof

Op 10 maart bereikte de Vlaamse regering een akkoord over stikstof. Twee extra voorwaarden zouden daarbij nog aan een extra openbaar onderzoek worden onderworpen: extern salderen en de verhoging van de vergunningsdrempel voor landbouw om het onderscheid met de industrie op termijn weg te werken. “Die zijn voor ons absoluut noodzakelijk om perspectief en rechtszekerheid te bieden aan onze landbouwers”, aldus Ceyssens.

Op 4 april 2023 werd het stikstofakkoord gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zijn er 60 dagen de tijd om naar de Raad van State te stappen. “Omdat we merken dat er drie maanden na het afsluiten van het stikstofakkoord nog onvoldoende garanties zijn dat het openbaar onderzoek opgestart en ernstig gevoerd zal worden, voelen wij ons genoodzaakt om deze stap te ondernemen. Op dinsdag 30 mei werd de procedure bij de Raad van State ingezet”, stelt Ceyssens. Hij ziet dit als eens stok achter de deur. “Als we nu niets doen, dan bestaat de kans dat we achteraf met lege handen komen te staan. Dat is geen optie voor ons.”

De landbouworganisatie zegt vier sterke argumenten te hebben om naar de rechtbank te trekken. “Ten eerste hanteert men in de modelberekeningen van het akkoord verouderde emissie- en depositiegegevens en worden niet alle emissiebronnen van stikstof correct meegerekend”, start Ceyssens de opsomming. “Daarnaast is dit stikstofakkoord een inbreuk op het eigendomsrecht van de getroffen landbouwers. Ook de ongelijke behandeling van stikstofemissies uit landbouw en industrie is niet te rechtvaardigen, net als het feit dat men onvoldoende rekening heeft gehouden met de 20.000 bezwaarschriften die ingediend werden.”

Dat zo’n procedure zal leiden tot een lange periode van onzekerheid, zeker wanneer de Raad van State het stikstofakkoord vernietigt, is volgens Boerenbond geen valabele reden om geen juridische stappen te ondernemen. “Vandaag is er al absolute onzekerheid op het terrein. Er is geen decreet, enkel een ministeriële instructie voor het afleveren van vergunningen waar onze sector niet verder mee kan”, reageerde Ceyssens op Radio 1.

Boerenbond hoopt bovendien dat hij de gerechtelijke procedure niet zal moeten voltooien. “Het is jammer dat we moeten overgaan tot juridische stappen om te krijgen wat onze landbouwers beloofd is: rechtszekerheid en toekomstperspectief”, verduidelijkt de voorzitter. “Als bereikt wordt wat hen is beloofd, dan kunnen we de procedure nog stopzetten. Maar dan is het tijd dat de Vlaamse regering haar taken in dit dossier ernstig neemt en overgaat tot concrete acties.”

Vlaams landbouwminister Jo Brouns (cd&v) maakte zich bij het afsluiten van het stikstofakkoord sterk dat het openbaar onderzoek zou uitwijzen dat de twee cruciale voorwaarden om boeren toekomstperspectief te garanderen, ingang zouden kunnen vinden. Hoe hij kijkt naar de juridische procedure die Boerenbond is opgestart? “Ik kan alleen maar vaststellen dat er nog niet veel is bewogen. Op vlak van de decretale verlenging van de vergunningen zit er nog niet veel schot in de zaak, er is nog steeds geen omzendbrief die de ministeriële instructie moet vervangen en ook rond het openbaar onderzoek zijn er nog niet veel stappen ondernomen”, klinkt het op zijn kabinet.

Op het kabinet van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) is te horen dat de minister nog niets heeft vernomen over de gerechtelijke procedure die is opgestart. “We weten enkel wat er in de media is verschenen. Vandaar dat we er dan ook geen commentaar gaan op geven. We gaan gewoon verder met de uitvoering van het stikstofakkoord”, aldus woordvoerder Andy Pieters.

Bron: Eigen berichtgeving / Radio 1

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek