header.home link

Betere betaling dierenartsen voor nachtelijke controles in slachthuizen

2 november 2022

De Vlaamse overheid krikt het salaris op van dierenartsen die in slachthuizen controles uitvoeren op dierenwelzijn. Ook komt er een hogere toeslag voor nachtwerk. Met deze maatregelen wil de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) meer dierenartsen aantrekken en meer nachtelijke controles laten plaatsvinden. FEBEV, de federatie van de slachthuizen en uitsnijderijen in België, spreekt van dubbel werk en inefficiënt gebruik van Vlaams belastinggeld.

Lees meer over:

Er moeten in de slachthuizen meer nachtelijke controles plaatsvinden door dierenartsen die toezien op het dierenwelzijn. “We willen dag én nacht toezien op dierenwelzijn in de slachthuizen, want tot op het laatste ogenblik in het leven van een dier moeten we vermijdbaar leed effectief vermijden”, verklaart Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. “We maken geld vrij om te zorgen voor nog meer controles, desnoods de klok rond.”

Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van Febev, plaatst hierbij meteen een eerste kanttekening. “Blijkbaar is de minister niet op de hoogte van het feit dat slachthuizen niet de klok rond kunnen slachten en gebonden zijn aan specifieke slachturen.”

Tot enkele jaren geleden werd de controle op het dierenwelzijn in slachthuizen uitgeoefend door dierenartsen van het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid (FAVV) die ook toezagen op de voedselveiligheid van het vlees. “Daarna is deze bevoegdheid geregionaliseerd en zijn controles op het dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid geworden. Op sommige momenten van de dag heb je nu twee dierenartsen rondlopen in de stallen van onze slachthuizen”, vertelt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van Febev.

Indexering lonen dierenartsen

De dierenartsen van FAVV zijn permanent aanwezig in de slachthuizen, terwijl de door het departement Dierenwelzijn betaalde dierenartsen drie uur per dag aanwezig zijn, ongeacht de grootte van het slachthuis. “Deze uren kunnen zij vrij kiezen. Ze kunnen ook om 5u 's morgens controleren moesten ze dit wensen”, stelt Gore. 

Weyts laat weten dat het een uitdaging is voldoende dierenartsen te vinden die dit werk willen doen. “Zeker als er ’s nachts of ’s ochtends heel vroeg al geslacht wordt.” Als verklaring wijst hij op de complexiteit van de regeling rond nachtelijke controles. “En ook de vergoeding voor nachtelijke controles was aan de lage kant.” 

Om meer dierenartsen te vinden en het aantal controles in de vroege uren op de krikken wordt nu dus de vergoedingsregeling aangepast en verbeterd. Zo zullen de honoraria van de dierenartsen vanaf 2023 jaarlijks meestijgen met de index. De regeling rond nachtelijke controles wordt fors vereenvoudigd en de vergoeding wordt verhoogd, zodat het voor dierenartsen aantrekkelijker wordt om bijvoorbeeld al om 5 uur ’s ochtends controles uit te voeren. Veel slachthuizen beginnen op dat uur en bij grote hitte worden de slachturen doorgaans met een uur vervroegd.

Dubbel werk

Weyts wil met de extra uitgaven naar “het meest sluitende toezichtsysteem in Europa, met gespecialiseerd toezicht gefocust op dierenwelzijn, verrassingsinspecties en ook nachtelijke controles.” Gore van FEBEV vindt het eerder weggegooid belastinggeld. De vleessector is vanaf het begin tegenstander van een extra controledienst. “De dierenartsen van FAVV maken ook melding van eventuele mistoestanden met betrekking tot het dierenwelzijn. Eigenlijk leveren ze dus dubbel werk”, argumenteert hij.  

In vele gevallen werken de dierenartsen volgens Gore zowel voor FAVV als voor de dienst dierenwelzijn van het Vlaams gewest. De belangenorganisatie stuurt al meerdere jaren aan op een herziening van de inzet van Vlaamse dierenartsen dierenwelzijn maar die oproep blijft zonder gehoor. “In tijden waar elke eurocent telt, is het straf dat Vlaanderen ermee akkoord gaat om middelen op die manier ingezet te zien. FEBEV is voorstander van een degelijk toezicht in het kader van dierenwelzijn, maar wel gekoppeld aan een open dialoog en binnen een pragmatisch kader”, klinkt het.

Uitgelicht
Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken op vlak van dierenwelzijn. Dat zegt de Federatie van het Belgisch Vlees (F...
13 oktober 2020 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek