header.home link

Belgische veehouderij staat er goed voor tijdens Antibiotic Awareness Week

18 november 2021

Tijdens de Antibiotic Awareness Week, die plaatsvindt van 18 tot 24 november, kan de Belgische veehouderij goede cijfers voorleggen. Terwijl de daling van het antibioticagebruik vorig jaar stagneerde, lijkt het gebruik dit jaar weer verder af te nemen. Toch zijn er volgens experts nog belangrijke stappen te zetten. Een verminderd antibioticagebruik komt de dierlijke en humane geneeskunde ten goede.

Lees meer over:

Een verminderd gebruik van antibiotica (AB) verkleint de kans op resistentievorming. En dit verhoogt dan weer de kans op slagen na een antibioticabehandeling in de humane en dierlijke geneeskunde. Met deze wijsheid in het achterhoofd worden er al jaren inspanningen geleverd om het antibioticagebruik terug te brengen. En niet zonder succes. Sensibilisering, wetgeving en preventieve maatregelen hebben het antibioticagebruik sinds 2011 met 40 procent doen dalen.

Alhoewel dat klinkende cijfers zijn, werden hiermee niet alle doelstellingen behaald die in het antibioticumconvenant 2016-2020 waren omschreven. Dit is een convenant tussen verschillende ministeries en sectorale partners. Vooral 2020 betekende een breuk met de voorgaande jaren: tijdens het coronajaar zat het antibiotiagebruik in een licht stijgende lijn. “Daar is een combinatie van factoren schuldig aan”, aldus Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren.

Sensibilisering belangrijk wapen om AB-gebruik terug te brengen

Dewulf benadrukt dat er op het gebied van sensibilisering nog stappen te zetten zijn. Het creëren van bewustzijn is ook de inzet van de mondiale Antibiotic Awareness Week die door de wereldgeneeskunde jaarlijks georganiseerd wordt tussen 18 en 24 november. In het kader van deze week organiseert de FOD Volksgezondheid een seminar onder de titel ‘Antimicrobiële geneesmiddelen: verspreid bewustzijn, stop resistentie’. Hierin zullen de gevaren van antibioticaresistentie benadrukt worden.

Eén van de sprekers op dit seminar is Fabiana Dal Pozzo, coördinator van AMCRA. Zij kan op het seminar alvast een positieve boodschap brengen. Tegenover de stagnatie van het antibioticagebruik in 2020, lijkt het gebruik in 2021 weer af te nemen. Uit de jongste AMCRA Antibioticumbarometer blijkt dat er in de periode juli 2020-juni 2021 minder antibiotica geregistreerd werd.

Volgens Dal Pozzo heeft de stagnatie van 2020 als een “wake up call” voor de dierlijke sector gediend. Ook is er een sterke sensibiliseringswerking uitgegaan van het nieuwe antibioticumconvenant 2021-2024 dat begin dit jaar werd ondertekend. Tegen eind 2024 willen AMCRA en andere stakeholders het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder doen dalen tot 65 procent in vergelijking met 2011.

Uitgelicht
Tegen eind 2024 wil AMCRA het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder doen dalen tot 65 procent in vergelijking met 2011. Deze en 3 andere doelstellingen zitte...
25 februari 2021 Lees meer

Verplichte AB-registratie voor de rundveehouderij in 2022

Om deze reductie te realiseren wordt ook veel verwacht van het reductiepad dat dit jaar werd overeengekomen met de varkenssector, de pluimveesector en de vleeskalverensector. In deze sectoren worden benchmarkrapporten uitgegeven waarbij de prestatie van een veehouder getoetst wordt aan de hand van een vastgesteld cijfer. Kleurt het rapport, rood dan wordt er een programma opgesteld om het antibioticagebruik te verminderen. “Op deze wijze wordt een concreet reductieplan uitgewerkt om de doelstellingen te behalen”, stelt Dal Pozzo.

Ook heeft zij veel verwachtingen van de AB-registratieplicht die volgend jaar naar verwachting zal gelden voor de melkvee- en rundveehouderij. “Op dit moment geldt de registratieplicht alleen voor de varkenssector, de pluimveesector en de vleeskalverensector, maar er is een wet in voorbereiding die de registratie van antibiotica ook verplicht in de rundveehouderij.”

“Als ook in deze sector de cijfers op een rijtje staan, kunnen ook hier gerichte programma’s opgesteld worden om het gebruik te verminderen”, aldus Dal Pozzo. Dewulf vult aan dat er ook op het gebied van paarden en gezelschapsdieren nog stappen gezet kunnen worden. “De laatste jaren is veel aandacht besteed aan landbouwdieren en wat minder aan paarden en gezelschapsdieren. En deze dieren zijn juist ook belangrijk omdat zij veelvuldig met mensen in contact komen en zo eventuele antibioticaresistentie kunnen overdragen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek