header.home link

Nieuw antibioticaconvenant dierlijke sector toont ambitie

25 februari 2021

Tegen eind 2024 wil AMCRA het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder doen dalen tot 65 procent in vergelijking met 2011. Deze en 3 andere doelstellingen zitten vervat in het nieuwe antibioticaconvenant voor de periode 2021-2024, dat ondertekend werd door de federale ministers van Landbouw David Clarinval (MR) en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en verschillende partners uit de sector.

In 2016 sloot AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik bij dieren, een eerste convenant met de federale overheid met de doelstelling om het antibioticagebruik bij dieren structureel aan te pakken. Daarbij werden drie belangrijke reductiedoelstellingen vooropgesteld: het totale gebruik van antibiotica bij dieren halveren tegen 2020, een daling van 75 procent voor de meest kritische antibiotica in datzelfde jaar en 50 procent reductie van de met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017.

Uit de tussentijdse resultaten bleek dat de sector goed op weg was om de doelstellingen te halen. Eind 2019 werd al een daling van 40,3 procent van het gebruik van alle antibiotica genoteerd. Het gebruik van de meest kritische antibiotica daalde zelfs met 77,3 procent en het gebruik van gemedicineerde diervoeders die antibiotica bevatten verminderde met 71,1 procent.

De positieve resultaten van de afgelopen jaren zetten de dierlijke sector aan om nog een stap verder te gaan. In het nieuwe convenant worden vier doelstellingen opgenomen:

  1. een maximaal totaal gebruik van 50 milligram per kilo biomassa tegen eind 2024, wat overeenstemt met een vermindering met 65 procent ten opzichte van 2011. Dit betekent nog een extra daling van 15 procent op 4 jaar tijd,

  2. het gebruik van colistine, een antibioticum dat heel belangrijk is voor de volksgezondheid, verminderen tot maximaal 1 mg per kilo biomassa tegen 2024,

  3. De voorgaande doelstelling mikte op een halvering van de gemedicineerde voeders ten opzichte van 2011 tegen 2017. Die doelstelling werd ruimschoots behaald en de diervoedersector wil nu verder inzetten op een daling tot 75 procent tegen 2024,

  4. komen tot minder dan 1 procent zware gebruikers (varkens, braadkippen, vleeskalveren).

“Antibioticaresistentie is een belangrijk wereldwijd probleem voor de gezondheid van mens en dier”, zegt federaal Landbouwminister David Clarinval (MR). “De landbouwsector kan dankzij het actieplan, dat al verschillende jaren loopt, zeer positieve resultaten voorleggen. Het is van essentieel belang dat de inspanningen, om het gebruik van antibiotica terug te dringen, worden voortgezet in combinatie met deze die in de sectoren van de volksgezondheid worden geleverd."


Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek