header.home link

Belgisch begrip voor protestactie Nederlandse vissers

16 augustus 2021

Belgische vissers hebben begrip voor de acties van Nederlandse vissers die dit weekend met een groep van 57 vissersboten protesteerden voor een groot windmolenpark in het IJsselmeer. “Bij het streven naar duurzame windenergie wordt te weinig rekening gehouden met de belangen van de visserij en de lange termijn gevolgen op het ecosysteem”, klinkt het

Lees meer over:

Een vloot van 57 Nederlandse vissersboten voer dit weekend in colonne naar een groot windmolenpark op het IJsselmeer, het grootste meer van Nederland. De vissers, verenigd in het visserscollectief Eendracht Maakt Kracht, wilden zo hun ongenoegen uiten over de wildgroei aan windmolenparken op het IJsselmeer en de Noordzee.

De vissers zeggen met de actie in beeld te willen brengen hoe klein de Nederlandse vissersboten zijn in vergelijking met de windmolens. “De windmolens nemen veel ruimte in beslag, ruimte die voor ons als visgebied verloren gaat”, laat visser en organisator van het protest Martijn van den Berg weten.

Ook ecosysteem bedreigd door windmolens

Van den Berg en de andere demonstranten stellen dat niet alleen de visserij hierdoor in het gedrang komt, ook het ecosysteem wordt schade berokkend. "Door deze windmolens verandert de hele zeestroming waardoor de vissen niet weten wat hen overkomt. Door de windmolens komen de visjes niet meer op de plekken waar ze kunnen paren en overleven in de winter. Dus windmolens nemen niet alleen ruimte in, maar hebben ook een invloed op de vis.”

De komende jaren moeten in totaal 10.000 windmolens herrijzen voor de Nederlandse Noordzeekust. Van den Berg zegt geen tegenstander te zijn van windmolens, die als een belangrijk instrument gezien worden bij de verduurzaming van de energiesector. “Wij zijn niet tegen windmolenparken, maar wij vragen dat er zo goed mogelijk gekeken wordt waar ze geplaatst kunnen worden, zodat zowel de visserij als het ecosysteem er geen schade door lijdt.”

Belgische vissers zijn vooral getroffen door de bouw van windmolens in Britse wateren

Emiel Brouckaert - Directeur van de Rederscentrale

Ook Belgische visserij in de ban van windmolens

De bouw van windmolenparken houdt ook de Belgische visserij in de greep. “Bijna maandelijks komt er in onze nieuwsbrief in de rubriek ‘ruimtelijke ordening’ één of ander windmolenpark in de buurt van de Belgische visgronden aan bod”, zegt Emiel Brouckaert, directeur van de Belgische Rederscentrale die de belangen van de Belgische zeevissers behartigt.

De belangenvertegenwoordiger vertelt dat de bouw van windmolens de Belgische visserij, die erg verspreid actief is binnen Europa, op verschillende locaties treft. Belgische vissers zijn vooral in Britse wateren behoorlijk getroffen en zagen de mogelijke visgronden sterk krimpen. De Rederscentrale pleit in Europese context er dan ook voor om de belangen van de visserij zwaarder te laten wegen. Hij sluit zich daarbij aan bij de kritiek van de Nederlandse demonstranten.

Verdubbeling capaciteit Belgische deel Noordzee

In België zijn de belangen van de visserij op het eerste gezicht beter gewaarborgd. “In het Marien Ruimtelijk Plan is opgenomen dat er bij een nieuwbouwproject ook een visserij-effectenrapport moet worden opgesteld”, aldus Brouckaert. Hij stelt daarbij wel vraagtekens bij een dergelijk rapport: “De lange termijn gevolgen van windmolenparken op het ecosystemen zijn nog te weinig bekend."

Ook het aantal windmolens in het Belgisch deel van de Noordzee zal de komende jaren sterk uitgebreid worden. Voor onze kust staan momenteel acht windparken die samen 2,262 GW aan energie produceren. De komende jaren wil de overheid naar een totale capaciteit van 4,5 GW. Hiermee kunnen bijna 4,4 miljoen gezinnen van groene elektriciteit kunnen voorzien worden. Om dit te realiseren werd in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 een tweede zone voor de opwekking van hernieuwbare energie aangeduid, de Prinses Elisabethzone.

Brouckaert pleit daarbij voor een gebiedstoekenning van de windmolenparken op een manier dat de open ruimte van de zee zo weinig mogelijk verstoord wordt. “Daardoor is er meer flexibiliteit om andere visgronden te zoeken als er bepaalde gebieden gesloten worden door de bouw van windmolenparken.”

Bron: Eigen verslaggeving / Radio 1

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek