header.home link

België blijft palmolie in biodiesel verdedigen

17 mei 2018
Europa wil het gebruik van palmolie in biobrandstof aan banden leggen, maar ons land werkt tegen. Milieu- en transportorganisaties hekelen de Belgische houding. “Met die houding dreigt de regering Belgische automobilisten meer te doen betalen voor zeer vervuilende biobrandstoffen en riskeert ze bovendien de transitie naar echt propere alternatieven op de lange baan te schuiven”, klinkt het bij Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Inter-Environnement Wallonie en Transport & Environment. De organisaties vragen dat de regering haar houding dringend herziet en ze pleiten voor een uitfasering van biobrandstoffen op basis van voedsel en een onmiddellijk einde aan het gebruik van palmolie in biodiesel.
Lees meer over:

Europa wil het gebruik van palmolie in biobrandstof aan banden leggen, maar ons land werkt tegen. Milieu- en transportorganisaties hekelen de Belgische houding. “Met die houding dreigt de regering Belgische automobilisten meer te doen betalen voor zeer vervuilende biobrandstoffen en riskeert ze bovendien de transitie naar echt propere alternatieven op de lange baan te schuiven”, klinkt het bij Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Inter-Environnement Wallonie en Transport & Environment. De organisaties vragen dat de regering haar houding dringend herziet en ze pleiten voor een uitfasering van biobrandstoffen op basis van voedsel en een onmiddellijk einde aan het gebruik van palmolie in biodiesel.

In 2008 sprak de EU af dat tegen 2020 tien procent van de benzine en diesel hernieuwbaar moet zijn. Om aan die Europese doelstelling te voldoen, worden er in heel Europa, ook in België, brandstoffen op basis van landbouwgewassen bijgemengd in diesel en benzine. “Voor het Europese en nationale klimaatbeleid doen we alsof die biobrandstoffen CO2-neutraal zijn. In realiteit klopt dat helemaal niet”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

“Ondertussen weten we al even dat biobrandstoffen, en vooral biodiesel, erg schadelijk zijn voor het milieu”, legt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt, uit. Studies voor de Europese Commissie tonen dat biodiesel gemiddeld 80 procent slechter is voor het klimaat dan gewone diesel. Die slechte milieu-impact geldt ook voor in ons land geteelde gewassen zoals koolzaadolie, een grondstof voor biodiesel, of tarwe, dat tot ethanol kan verwerkt worden. “De productie van biobrandstoffen is inefficiënt en vergt heel veel energie”, zegt Chris Steenwegen. “Tegelijk zijn gebieden waar biobrandstofgewassen worden geteeld, ook geschikt voor voedselproductie. Daardoor ontstaat er druk op de beperkte beschikbare landbouwgrond, zowel in Europa als in de rest van de wereld, wat dan weer leidt tot ontbossing.”

“De winnaar in het Europese biobrandstoffenbeleid is de palmolie-industrie”, zegt William Todts, directeur van Transport & Environment. “Sinds 2011 schrijft de palmolie-industrie zowat alle groei in biodiesel in Europa op haar conto.” Auto's en vrachtwagens zijn nu de belangrijkste gebruikers van palmolie - er wordt dus meer palmolie in diesel gebruikt dan in voedsel. “Weinig mensen weten dat er ook in België palmolie bij diesel gedaan wordt. De ontginning van die olie gaat gepaard met de verdwijning van de oudste regenwouden ter wereld, de vernietiging van leefgebieden van bedreigde diersoorten, zoals orang-oetans, en de schending van mensenrechten”, aldus William Todts.

“Consumenten kiezen om al die redenen steeds vaker voor producten zonder palmolie”, verklaart Céline Tellier, secrétiare générale adjointe bij Inter-Environnement Wallonie. “Tegelijkertijd worden ze door regeringen gedwongen palmolie en andere voedselgewassen in hun automotoren te verbranden. Dat is absurd en onaanvaardbaar.” De Europese Commissie heeft nu voorgesteld om het gebruik van voedsel als biobrandstof te halveren tegen 2030. Het Europees Parlement heeft een vergelijkbare positie en eist bovendien dat palmolie niet langer gebruikt kan worden als biobrandstof. België verzet zich tegen beide voorstellen.

Als de regering van plan is nog meer palmolie en voedingsgewassen bij te mengen in diesel, zou dat wel erg contrasteren met het toekomstgerichte beleid dat de regering wil voeren voor hernieuwbare energie, zoals afgesproken in het Energiepact, vinden de milieu- en transportorganisaties. “Met deze onbegrijpelijke en ook erg inconsistente houding dreigt de regering automobilisten meer te doen betalen voor een meer vervuilende brandstof. Wij vragen dat de regering haar houding dringend herziet en pleiten voor een uitfasering van biobrandstoffen op basis van voedsel en voor een onmiddellijk einde aan het gebruik van palmolie in biodiesel”, klinkt het.
 

Bron: De Standaard

Beeld: 11.11.11

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek