header.home link

"Belangrijk correct te verdoven bij onthoornen"

21 december 2016
De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu heeft bij controles vastgesteld dat sommige veehouders zelf hun runderen - jong of volwassen - en kleine herkauwers onthoornen. Soms voeren veehouders die ingreep zelfstandig uit op aangeven van de dierenarts, terwijl er eigenlijk altijd een dierenarts bij de ingreep aanwezig moet zijn om de verdoving toe te dienen, zo klinkt het bij de inspectiedienst, die de regels verbonden aan deze pijnlijke ingreep daarom nog eens op een rijtje zet.
Lees meer over:

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu heeft bij controles vastgesteld dat sommige veehouders zelf hun runderen - jong of volwassen - en kleine herkauwers onthoornen. Soms voeren veehouders die ingreep zelfstandig uit op aangeven van de dierenarts, terwijl er eigenlijk altijd een dierenarts bij de ingreep aanwezig moet zijn om de verdoving toe te dienen, zo klinkt het bij de inspectiedienst, die de regels verbonden aan deze pijnlijke ingreep daarom nog eens op een rijtje zet.

Op heel wat plaatsen worden runderen nog steeds onthoornd zonder dierenarts, zo stelt de inspectiedienst Dierenwelzijn vast. Onthoornen van runderen is enkel toegestaan als het noodzakelijk is voor de veiligheid en de bescherming van de andere dieren en/of het personeel. De ingreep is niet alleen pijnlijk, maar kan ook leiden tot een gedragsverandering en verminderde voederopname die dagen tot weken aanhoudt, zo weet de inspectiedienst. “Systematisch onthoornen bij volwassen dieren is af te raden.”

Als er dan toch onthoornd moet worden bij runderen en kleine herkauwers, zijn er twee manieren: het verwijderen van de hoorngroeipunt bij jonge dieren en het afzagen van de hoorn bij runderen. Het afzagen van de hoorn van schapen en geiten is verboden. Wat de eerste methode betreft: die mag enkel worden uitgevoerd worden door middel van thermocauterisatie. Het gebruik van caustische pasta’s om de hoorngroeipunt te verwijderen is verboden. Kalveren moeten jonger zijn dan twee maanden.

De thermocauterisatie en het afzagen van de hoorn mogen gebeuren door de veehouder, maar de verplichte verdoving moet door een dierenarts worden uitgevoerd, zo schrijven de regels voor. De hoorn en de hoorngroeipunt bestaan uit levend weefsel dat doorbloed en bezenuwd is. Het verwijderen ervan is zeer pijnlijk en kan stress geven. Daarom moeten de dieren eerst algemeen verdoofd worden en daarna plaatselijk aan de hoornbasis. Het verdoven van dieren mag enkel uitgevoerd worden door een dierenarts. De dosissen verdovende geneesmiddelen die de veehouder zelf mag toedienen, volstaan niet.

Nadat de hoorngroeipunt of de hoorns verwijderd zijn, houdt de pijn nog enkele dagen aan. Pijnbestrijding is daarom aangewezen. Na het onthoornen kan er verminderde voederopname en gedragsverandering optreden. Hou de dieren extra in de gaten, zo klinkt het advies. 

Beeld: deavonturenvaneenboerenmeid.wordpress.com

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek