header.home link

Beernemse landbouwers worden 'koolstofboeren'

16 maart 2021

Een pilootproject van de gemeente Beernem waarbij landbouwers allerlei technieken toepassen om de koolstofopslag in de bodem te bevorderen, wordt uitgebreid. De gemeente kan daarbij op de steun rekenen van Inagro en Boerennatuur Vlaanderen. Meer koolstof in de bodem kan de toename van CO2 in de atmosfeer helpen afnemen en tegelijk komt het ook de landbouwer ten goede.

Lees meer over:
CarbonFarming_bodem koolstoflandbouw_Inagro

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, ligt de focus vandaag vooral op de bescherming en het herstel van bossen. Nochtans kan meer koolstof in de bodem ook een rem betekenen voor de klimaatopwarming. Maar ook voor de landbouw levert het heel wat voordelen op: het zorgt voor een betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant.

“Het is duidelijk dat de landbouwsector zich via koolstofopslag beter kan wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. Daarom prijzen wij landbouwtechnieken aan die koolstofopslag bevorderen en koolstofafbraak afremmen”, legt het West-Vlaams praktijkcentrum Inagro uit.

Beernems wagenpark compenseren

Inagro werkt sinds 2020 samen met de gemeente Beernem samen aan een proefproject rond koolstofopslag in de bodem. De gemeente heeft zich immers geëngageerd in een burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie. Via dit proefproject wil het de CO2-uitstoot van het gemeentelijk wagenpark compenseren via koolstofopslag in de bodem. “Dankzij de toepassing van een aantal technieken konden we afgelopen jaar al ongeveer 3,2 ton koolstof opslaan in gemeentelijke landbouwgrond”, zegt Beernems schepen van Landbouw Claudio Saelens. “Dat komt overeen met de gemiddelde uitstoot van vijf wagens.”

In het najaar van 2020 heeft de gemeente beslist om het project uit te breiden en nog meer percelen in te schakelen. Alle landbouwers in Beernem kregen daarbij de kans om in te tekenen. “Rekening houdend met de beschikbare percelen en de technieken waarin de landbouwers interesse hadden, stelden we een groep van tien landbouwers samen, goed voor een totale oppervlakte van 8,72 hectare”, aldus Saelens. Op die percelen zullen de landbouwers koolstofopslagtechnieken toepassen. “Zo dragen ze bij om samen met de gemeente de klimaatdoelstellingen uit het burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen”, klinkt het.

Eén van de deelnemende landbouwers is Nick Van Doorne. “Als jonge landbouwer besef ik dat koolstof in de bodem zeer belangrijk is. Dat het ‘het zwarte goud’ van de bodem is, werd de laatste jaren steeds meer duidelijk door de extreme weersomstandigheden. Daarom werk ik graag mee aan dit project”, getuigt hij.

CarbonFarming koolstof landbouw_Inagro

De gemeente en de landbouwers kunnen rekenen op  de steun van Inagro en Boerennatuur Vlaanderen. Dat doen ze onder meer via infomomenten waarin experts van Inagro en deelnemende landbouwers ervaringen uitwisselen. “Tijdens een digitaal infomoment in februari hebben we de landbouwers uitgelegd hoe ze aan de slag kunnen gaan met de beschikbare technieken”, legt Evelien Lambrecht, business developer bij Inagro uit. “Denk daarbij aan rietzwenkgras zaaien onder maïs, een groenbemester zaaien na de graanteelt, aangepast graslandbeheer en grasklaver inzaaien.” Die acties zijn goed voor 4,6 ton extra koolstof in de bodem.

Koolstofscan

De deelnemende landbouwers zijn intussen ook lid van de agrobeheergroep Beverhoutsveld, een netwerk dat de landbouwers, werkzaam rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en waterbeheer, uit het Beverhoutsveld bundelt. De groep krijgt ondersteuning van Boerennatuur Vlaanderen. Inagro vroeg de deelnemende landbouwers ook om hun teelthandelingen en bijhorende kostprijzen bij te houden in een logboek. Zo kunnen ook andere landbouwers met interesse in de technieken kennis opdoen over koolstofopslag.

Niet alleen Beernemse landbouwers kunnen aan de slag gaan met die koolstofopslag in de bodem. Inagro biedt ook aan andere West-Vlaamse landbouwers een ‘koolstofscan’ aan. Daarbij brengt een adviseur de mogelijkheden van ‘carbon farming’ in kaart voor het individuele landbouwbedrijf. Daarbij komen veelbelovende technieken, de toepassing ervan en de kosten en baten van ‘carbon farming’ aan bod.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek