header.home link

Bacterievuur en plaaginsecten bedreigen plantgezondheid

8 juli 2019
Het voorbije jaar kwam het FAVV vaak in het nieuws in verband met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van het land. Behalve over de voedselveiligheid waakt het Voedselagentschap dus ook over de diergezondheid. Minder geweten is dat ook de plantengezondheid aan het toeziend oog van het agentschap is toevertrouwd. In 2018 werden bijna 9.000 stalen genomen van planten, aarde, paletten en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten of schadelijke insecten. Voor 91 procent van de stalen was het resultaat conform. Bij de invoer van groenten, fruit en snijbloemen van buiten de EU werden wel geregeld plaaginsecten aangetroffen, zoals mineervliegen en de Afrikaanse fruitmot. Ook voor bacterievuur is het opletten geblazen.

Het voorbije jaar kwam het FAVV vaak in het nieuws in verband met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van het land. Behalve over de voedselveiligheid waakt het Voedselagentschap dus ook over de diergezondheid. Minder geweten is dat ook de plantengezondheid aan het toeziend oog van het agentschap is toevertrouwd. In 2018 werden bijna 9.000 stalen genomen van planten, aarde, paletten en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten of schadelijke insecten. Voor 91 procent van de stalen was het resultaat conform. Bij de invoer van groenten, fruit en snijbloemen van buiten de EU werden wel geregeld plaaginsecten aangetroffen, zoals mineervliegen en de Afrikaanse fruitmot. Ook voor bacterievuur is het opletten geblazen.

Tot het takenpakket van het Voedselagentschap behoort ook het toezicht op de plantengezondheid. Bemonstering van planten, plantaardige producten en allerhande risicovolle materialen (o.a. houten verpakkingen) heeft als doel het opsporen van quarantaineorganisme. Worden er plantenziekten of plaaginsecten ontdekt, dan gaat men over tot vernietiging om te vermijden dat het probleem zich verspreidt. De stalen neemt het agentschap bij producenten, bij invoer, in opslagplaatsen, in openbaar groen, enz. Een aanzienlijk deel van dat werk, in het bijzonder voor de ziektevrije teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd.

Het activiteitenverslag over 2018 leert dat er bij 1.746 operatoren in totaal bijna 3.500 controlemissies zijn uitgevoerd. Daarbij werden 8.853 stalen genomen, waarvan 91 procent een geruststellend resultaat had. De non-conforme resultaten waren voornamelijk te wijten aan het door fruit- en siertelers gevreesde bacterievuur. Vooral de aanwezigheid van plaaginsecten (slechts 66% conforme stalen, nvdr.) noopte tot ingrijpen. Het FAVV onderschepte onder andere de dennenhoutnematode en niet-Europese boorvliegen vooraleer ze hier bos- en fruitplantages kunnen aantasten. Van de 150 maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten zijn er 112 te wijten aan de ontdekking van ongewenste insecten. Vooral op de vruchten en bladeren van planten wordt gezocht naar insecten.

Meer info: Activiteitenverslag FAVV

Beeld: provincie Limburg

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek