header.home link

Antwerpen gaat voor bottom-up aanpak in droogtebestrijding

17 september 2020

Het afstroomgebied van de Aa in Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar kent heel wat uitdagingen voor landbouwers en natuur- en waterbeheerders. “Denk maar aan de lange droogteperiodes en het erg natte jaar 2016”, klinkt het bij de provincie Antwerpen. “Daarom richtte we samen met verschillende partners de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} op. Die wil het overstromingsrisico verkleinen, de waterkwaliteit verbeteren en de landbouwbedrijven weerbaarder maken tegen de klimaatsveranderingen.”

Lees meer over:

Met het project {beek.boer.bodem} wil de provincie Antwerpen het evenwicht tussen landbouw, water en natuur herstellen. “De provincie brengt alle partners van {beek.boer.bodem} rond de tafel en coördineert de samenwerking,” vertelt gedeputeerde voor Waterbeleid Jan De Haes. “Als regisseur werken we aan gebiedsgerichte oplossingen.”

De gebiedscoalitie van {beek.boer.bodem} ontwikkelde een menukaart met maatregelen die de bodemkwaliteit en waterkwaliteit en –kwantiteit verbeteren. Landbouwers en natuurbeheerders werken op vrijwillige basis aan het project mee. Geïnteresseerde landbouwers uit de regio kunnen zich hiervoor nog altijd aanmelden bij de projectpartners.

“Een van de voorstellen is een betere lokale waterbuffering tijdens lange droogteperiodes,” aldus gedeputeerde De Haes. “{beek.boer.bodem} moedigt landbouwers aan om op hun landbouwpercelen stuwen te plaatsen in de bovenloop van waterafvoerende grachten”, vult gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé aan. “Maar ze kunnen zich ook op andere manieren wapenen tegen het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door de klassiek gedraineerde percelen om te vormen naar percelen met peilgestuurde drainage, te kiezen voor klimaatrobuuste gewassen zoals hakselgraan en sorghum om het organisch koolstofgehalte in de bodem te verbeteren.”

Het praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve van de provincie Antwerpen staat de landbouwers op het terrein bij. In hun proefveldwerking testen ze de aparte teeltaspecten uitvoerig uit. Antwerpse landbouwers die sorghum telen of vervoederen op hun bedrijf, kunnen de voederwaarde van de sorghum dankzij de subsidiekorf landbouw gratis laten analyseren.

Boerennatuur helpt landbouwers bij het nemen van de voorgestelde maatregelen. De medewerkers geven informatie en zorgen voor de technische uitvoering op het terrein. In een volgende projectfase worden landbouwers die al maatregelen hebben genomen, verenigd in een of meerdere agrobeheergroepen. Dat zijn samenwerkingsverbanden die instaan voor het agrarisch landschaps-, natuur- en/of waterbeheer.

Voor de realisaties krijgt {beek.boer.bodem} steun van het landinrichtingsproject Water+Land+Schap. Op 3 juni 2020 keurde minister Zuhal Demir hiervoor de demonstratieprojecten goed. Hiermee kan de gebiedscoalitie de komende drie jaar haar plannen waarmaken. Voor de begeleiding op het terrein kan het project rekenen op plattelandssubsidies uit het PDPOIII, gefinancierd door Europa (ELFPO), Vlaanderen en de provincie.

Wil je de werking van {beek.boer.bodem} beter leren kennen? Op vrijdag 23 oktober organiseert de gebiedscoalitie een demodag over {beek.boer.bodem} in het afstroomgebied van de Aa. Meer info volgt via www.provincieantwerpen.be

Beeld: Provincie Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek