header.home link

Antibioticagebruik in veevoeders al met 84 procent teruggeschroefd sinds 2011

In 2022 heeft de Belgische diervoedersector het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders opnieuw kunnen terugschroeven. In totaal werd een reductie gerealiseerd van maar liefst 84 procent ten opzichte van 2011. “Hiermee hebben we onze doelstelling om tegen 2024 een reductie van 75 procent te behalen, al bereikt”, legt Katrien D’hooghe, managing director van de Belgian Feed Association (BFA) uit.

12 april 2023  – Laatste update 12 april 2023 21:21
Lees meer over:

De maatschappelijke bezorgdheid rond het gebruik van antibiotica in de veeteelt heeft de dierlijke sector aangezet om volop in te zetten op een vermindering van antibioticagebruik bij landbouwdieren. In 2011 richtte BFA, samen met de landbouworganisaties, dierenartsen, farmaceutische bedrijven, de overheid en wetenschappers het kenniscentrum AMCRA op. Binnen dit kenniscentrum rond antibioticagebruik werd een eerste visieplan opgesteld met verschillende concrete doelstellingen die moesten gerealiseerd worden. Intussen is er al een tweede versie van dat visieplan in voege.

Volgens het eerste plan (Visieplan 2020) moest de veevoedersector de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017 halveren in vergelijking met 2011. Die doelstelling werd vlot behaald. In het tweede plan (Visieplan 2024) werd bepaald dat de reductie verder moest oplopen tot 75 procent tegen 2024.

Twee jaar eerder dan voorzien heeft de veevoedersector nu ook dat doel bereikt. “Uitgedrukt in actieve substantie kunnen onze leden voor het volledige kalenderjaar 2022 een reductie van 84 procent voorleggen voor de met antibiotica gemedicineerde voeders. Als naar tonnage wordt gekeken, dan gaat het om een reductie van 74 procent. Dat is een verdere daling ten opzichte van vorig jaar”, aldus D’hooghe.

Volgens haar is dat toe te schrijven aan verschillende sectorinitiatieven zoals een halfjaarlijkse benchmarking van de leden, individuele begeleiding van veehouders met een hoog antibioticagebruik, de introductie van het elektronisch voorschrift, de ban van colistine in gemedicineerde voeders, enz.

0

reductie van met antibiotica gemedicineerde voeders, uitgedrukt in actieve substantie

0

reductie van met antibiotica gemedicineerde voeders, uitgedrukt in tonnage

“Maar we blijven ambitieus”, zegt de veevoedersector. “De volgende stap is de volledige uitfasering van het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders tegen 2030. Samen met onze leden gaan we via doelgerichte task forces op zoek naar oplossingen om het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders nog verder te verminderen”, besluit Katrien D’hooghe.

Bron: Eigen berichtgeving

In samenwerking met: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek