header.home link

Al bijna 19.000 bezwaarschriften ingediend tegen ontwerp van stikstofakkoord

19 juli 2022

De teller van het aantal bezwaarschriften tegen het ontwerp van stikstofakkoord van de Vlaamse regering tikt met 19.000 stuks stevig aan. Alle inspraakreacties worden nu verwerkt en onderzocht en nadien belandt het dossier opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag gemeld. Boerenbond spreekt van "een duidelijk signaal".

Lees meer over:
stikstofprotestnederlandvlaamseboeren20

De Vlaamse regering wil de stikstofuitstoot omlaag krijgen en heeft daarvoor in februari een hele reeks maatregelen afgekondigd. Dat stikstofakkoord, ook bekend als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), legt onder meer vast dat de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent omlaag moet. Er is ook de veelbesproken maatregel om de 41 'rode bedrijven'  tegen 2025 verplicht te sluiten. Het gaat om landbouwbedrijven die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot een belangrijke impact hebben op de natuur in hun omgeving.

Massale respons uit verschillende hoeken

Uitgelicht

Stikstofdossier overrompelt Vlaamse ambtenaren

nieuws
18 juli 2022 Lees meer

Het openbaar onderzoek over de Vlaamse stikstofplannen liep van dinsdag 19 april 2022 tot en met 17 juni. Dat onderzoek gaf iedereen de kans opmerkingen of bezwaren te formuleren. Die mogelijkheid is massaal gebruikt. Het departement Omgeving meldde vorige week nog zo’n 10.000 bezwaren te verwachten. Ondertussen lijkt dat aantal te verdubbelen. Er zijn immers net geen 19.000 bezwaarschriften ingediend vanuit 300 gemeenten.

Het is geen geheim dat landbouworganisaties zoals Boerenbond stevig gelobbyd hebben om bezwaarschriften in te dienen. Volgens minister Demir komt "een aanzienlijk deel" van de bezwaren van de online bezwarentool van Boerenbond. Hoeveel precies wil het kabinet-Demir liever niet kwijt.

"Geen copy/paste"

Volgens Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, zijn de 19.000 bezwaarschriften "een duidelijk signaal aan de Vlaamse overheid dat onmogelijk genegeerd kan worden". Ceyssens verwacht dat de Vlaamse overheid met de nodige aandacht aan de slag gaat met de bezwaren. De voorzitter maakt zich sterk dat de bezwaren uit de Boerenbond-tool geen copy/paste bezwaren zijn, en steeds specifieke bekommernissen bevatten. 

"Ze zijn even relevant als de andere bezwaarschriften", stelt Ceyssens. Boerenbond zegt uit te kijken om samen met de Vlaamse overheid na te denken over "haalbare en doelgerichte oplossingen voor onze boeren en natuur".

Naast bezwaarschriften die vragen om de plannen af te zwakken, zijn er volgens de N-VA-minister ook mensen die aandringen op scherpere maatregelen "omdat men van mening is dat er zwaardere ingrepen nodig zijn om onze natuur voor de toekomst te beschermen".

Hoe moet het nu verder?  Een aantal instanties, zoals de lokale besturen en de adviesverlenende instanties, kunnen nog tot 1 augustus een reactie indienen. Intussen worden alle ingediende bezwaren verwerkt en onderzocht. Nadien belandt het dossier opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering. Die kan dan eventueel zaken bijsturen, al wil minister Demir niet afwijken van het einddoel, het sterk verminderen van de stikstofuitstoot.

Volgens minister Demir heeft de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) intussen een positief advies afgeleverd. De plannen van de regering kunnen volgens de raad de beoogde effecten genereren. Boerenbond, die deel uitmaakt van de Minaraad, was het als enige niet eens met de positieve appreciatie van de raad.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek