header.home link

ABS wil geen boerenkerkhof op Vlaamse velden

Milieuambtenaren, medewerkers van minister Schauvliege en van het Agentschap voor Natuur en Bos keken vrijdag vanuit hun kantoor in Brussel uit op een boerenkerkhof vol rode en oranje kruisen. Een nieuwe schreeuw om aandacht van de boeren, zo blijkt, want leden van het Algemeen Boerensyndicaat delen pamfletten uit aan de ingang van het gebouw. Niet omwille van een indexaanpassing die niet doorgaat of een gemist brugpensioen, “maar wel omdat ons volledige hebben en houden en onze job op het spel worden gezet”, maakt Guy Depraetere duidelijk. In tijden dat er bespaard moet worden op basisnoden zoals onderwijs en welzijn begrijpt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme niet dat er miljoenen euro’s in natuur gepompt worden. Ook de ‘oprotpremie’ voor veehouders zal de overheid geld kosten terwijl boeren gewoon willen voortboeren. In (begrafenis)stoet ging het naar het Martelarenplein, waar minister Schauvliege hen te woord stond.
3 april 2015  – Laatste update 4 april 2020 15:20
Lees meer over:

Milieuambtenaren, medewerkers van minister Schauvliege en van het Agentschap voor Natuur en Bos keken vrijdag vanuit hun kantoor in Brussel uit op een boerenkerkhof vol rode en oranje kruisen. Een nieuwe schreeuw om aandacht van de boeren, zo blijkt, want leden van het Algemeen Boerensyndicaat delen pamfletten uit aan de ingang van het gebouw. Niet omwille van een indexaanpassing die niet doorgaat of een gemist brugpensioen, “maar wel omdat ons volledige hebben en houden en onze job op het spel worden gezet”, maakt Guy Depraetere duidelijk. In tijden dat er bespaard moet worden op basisnoden zoals onderwijs en welzijn begrijpt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme niet dat er miljoenen euro’s in natuur gepompt worden. Ook de ‘oprotpremie’ voor veehouders zal de overheid geld kosten terwijl boeren gewoon willen voortboeren. In (begrafenis)stoet ging het naar het Martelarenplein, waar minister Schauvliege hen te woord stond.

Het pamflet dat vrijdag uitgedeeld werd aan milieu- en natuurambtenaren kennen we ondertussen van de Vlaamse wielerklassiekers. Het Algemeen Boerensyndicaat schrijft: “De Vlaamse overheid maakt werk van de instandhouding van natuur, wij van de instandhouding van onze boeren. Stop het brandmerken van onze bedrijven met oranje of rood. Geen boerenkerkhof in Vlaamse velden.” Aan de overkant van de straat zien we tientallen rode en oranje kruisen die veebedrijven symboliseren die van de overheid te horen kregen dat de stikstofuitstoot van hun dieren een probleem is voor vlakbij gelegen natuur. “De kruisen als symbool voor bedrijven, maar vooral voor de families die het nieuws te verwerken krijgen en nu in zekerheid leven”, zo wordt ons op het hart gedrukt.

Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS, geeft uitleg bij de actie: “De vertwijfeling onder boeren is zelden zo groot geweest, en de actiebereidheid is navenant groot. Een mens zou van minder kwaad worden: natuurdoelstellingen die slachtoffers maken, erosieregels, vergroening van het landbouwbeleid, een nieuw mestactieplan, de bescherming van permanent grasland, enz. De voorbije maanden en jaren was de slechte prijsvorming onze grootste frustratie, nu komt nog een opdoffer van jewelste op ons af doordat de toekomst van meer dan 1.500 veehouders gehypothekeerd wordt door de stikstofaanpak.” Vandamme vindt het moeilijk te begrijpen dat er voor natuurdoelstellingen, met 2050 als tijdslijn, geen menselijkere oplossingen gevonden worden. De vergrijzing van de landbouwpopulatie maakt dat er veebedrijven zullen vrijkomen, maar daar wil de overheid blijkbaar niet op wachten om haar doelen te realiseren.

“Alle regelgeving die nu op ons af komt, maakt dat heel wat boerengezinnen niet gerust meer kunnen slapen. Wij hopen op een beetje menselijkheid van de ambtenaren die ons dit aandoen want zoals men nu bezig is, gaat men de boeren klein krijgen”, zegt woordvoerder Guy Depraetere. Inlevingsvermogen en menselijkheid, dat mist Depraetere ook bij de natuurbeweging in Vlaanderen. Hij heeft het er nog altijd moeilijk mee dat de onderhandelaars van Natuurpunt geen vrede namen met de tijdelijke verlenging van de milieuvergunning tot eind 2016, waarmee de overheid tijd rekt voor getroffen bedrijven met een milieuvergunning die op zijn einde is. Tijd die hard nodig is want vandaag zijn er zelfs nog geen maatregelen bekend of erkend waarmee de ammoniakuitstoot van rundveestallen verminderd kan worden. “De brieven met kleurcodes waren informatief, maar banken houden er wel rekening mee bij het verstrekken van krediet”, toont Depraetere aan welke impact een kleurtje kan hebben.

David, een jonge landbouwer uit de Vlaamse Ardennen, heeft het gevoel dat de overheid de zwakkeren viseert. “Waarom pakt men anders de landbouwers aan en vraagt men niet aan industrie of transport om de stikstofuitstoot te verminderen.” Het uitblijven van een generieke aanpak en inspanningen van andere sectoren maakt deze regelgeving voor de landbouwsector nog minder verteerbaar. “Er gaan sociale drama’s gebeuren”, horen we zowel van bestuursleden als van leden-landbouwers. Net daarom vindt David, die zelf code groen kreeg, het belangrijk om collega’s met code oranje of rood een hart onder de riem te steken.

Bij de betogers is ook een delegatie vrouwen van VABS. “Mannen vluchten in hun werk, maar piekeren doen we allemaal”, maakt voorzitster Lut Bellegeer duidelijk dat de onzekerheid hele gezinnen raakt. Door alle miserie in de landbouwsector is er bij haar dochters geen animo om het bedrijf over te nemen. Ria D’hoedt valt haar bij: “Mijn oudste zoon zou het bedrijf willen voortzetten, maar ik zie het hem niet graag doen. Een landbouwbedrijf is vandaag een strop rond je nek. Het is niet meer leefbaar en haalbaar.” Aangezien in elk landbouwbedrijf een groot familiekapitaal zit, is het een teken aan de wand wanneer ouders hun kinderen het advies geven om het geluk elders te zoeken.

Solidariteit met ‘oranje’ en ‘rode’ collega’s bracht ook de jonge landbouwer Ruben op de been. Hij nam zelfs plaats in de doodskist die ABS meezeulde naar het Martelarenplein. Pastoor van dienst voor de in scène gezette uitvaart was landbouwer op rust Freddy Van Assche. Hij kroop in zijn pen om de vinger op de wonde te leggen: “Europa heeft na lang overleg niet zomaar een kind, maar een zorgenkind gebaard. Dat blijkt nu met Natura 2000. Op een koele, bijna onmenselijke manier werden boeren met rode en oranje kaarten ingelicht over de consequenties. De overheid moet inzien dat het zo niet verder kan. Vlaanderen moet de Europese regels op een menswaardige manier implementeren. Pas de regels aan zodat het aantal getroffen bedrijven gereduceerd en liefst van al gedecimeerd wordt.”

Tot dit voorjaar was het voor landbouwers moeilijk om in te schatten wat er allemaal op hen afkwam. Nu wordt het hen pijnlijk duidelijk. Volgens David hebben de verschillende dossiers (aanpak stikstof, vergroening, mestactieplan, enz.) één ding gemeenschappelijk: “De beleidsmakers willen niet afwijken van de theorie, ook al dicteert de praktijk het anders. Neem nu de erosiemaatregel die zegt dat je voor 1 oktober een groenbedekker moet zaaien. Dat zou betekenen dat je op zware grond maïs moet oogsten voor hij rijp is. Bovendien wordt maïs geoogst door een loonwerker, die in september onmogelijk overal aan het werk kan gaan.”

Minister van Landbouw en Omgeving Joke Schauvliege ontving de delegatie van ABS op het Martelarenplein, voor het kabinet van minister-president Geert Bourgeois waar de Vlaamse regering ’s middags de begrotingscontrole zou afronden. Ze drukte haar appreciatie uit voor de respectvolle manier waarop boeren hun ongenoegen uiten. “Ik weet wat er op het terrein leeft en besef dat het water de boeren aan de lippen staat”, verzekerde ze ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. En ze voegde er aan toe: “Ik zou zelf niet liever willen dan dat alle getroffen landbouwbedrijven kunnen blijven bestaan. Binnen de Vlaamse regering werken we hard aan een oplossing.” Enkele uren later kon de minister daar een voor de landbouw(organisaties) bescheiden resultaat van voorleggen, want ze had tijdens de begrotingscontrole tien miljoen euro losgeweekt voor een flankerend beleid voor de stikstofaanpak.

Vandamme rekent erop dat Schauvliege de stem van de boeren binnen de Vlaamse regering vertolkt. “Hou het hele IHD- en PAS-beleid tegen het licht en werk een kader uit dat zoveel mogelijk boeren voorthelpt. Wie code rood of oranje kreeg, moet nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Hiervoor moet er een andere stikstofaanpak komen, één met een menselijk en sociaal gelaat. Geen uitroeipraktijk of oprottingsstrategie. Een oprotpremie moet er voor ons niet komen.” Het verbannen van rundveebedrijven rond habitats is volgens ABS een verkeerde beleidskeuze want precies in en rond deze natuurgebieden liggen duizenden hectare blijvend grasland die de geviseerde veehouders onderhouden zonder kost voor de maatschappij.

Bekijk de foto's van de actie op de VILT-Facebookpagina.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek