header.home link

ABS: "Beu dat overheid fouten blijft afwenden op landbouwsector"

16 mei 2021

ABS is het beu dat de overheid haar fouten altijd maar afwentelt op de landbouwsector. “Als het stikstofdebacle ons iets heeft geleerd, dan is het dat wel. En het mestbeleid is in hetzelfde bedje ziek”, klinkt het in een persbericht. De landbouworganisatie vraagt erkenning voor landbouwers en niet de minachting waarmee ze nu behandeld worden. “Genoeg is genoeg”, aldus ABS.

Lees meer over:

Het zit de landbouworganisatie hoog. “We horen bijzonder veel woede op het terrein. Sommige landbouwers zien het niet meer zitten en willen ontredderd en moegetergd de handdoek in de ring gooien, anderen koken van woede en willen hun drietand slijpen om op straat te komen.” Volgens ABS zijn er heel veel druppels samen die de emmer laten overlopen.

Stikstofkader

Eerst en vooral is er het “stikstofdebacle”. “In 2016 heeft de Vlaamse regering een kader gecreëerd waarin de landbouwsector zich kon ontwikkelen. Wij hebben constant de vraag gesteld of dit kader wel goed zat, zeker gelet op het feit dat dit een tijdelijk kader was en er toch wel signalen kwamen dat dit tijdelijk kader niet duurzaam was”, stelt ABS. “Uiteindelijk heeft de Vlaamse regering moeten toegeven dat het vijf jaar lang een fout beleid heeft gevoerd. Alleen slaat de Vlaamse regering geen mea culpa, zoals je van een schuldige zou mogen verwachten. Neen, de regering draait de rollen om en wijst naar de slachtoffers als zijnde de schuldigen.”

Plots stuurt de Vlaamse regering aan op bizarre wijzigingen in een gedragen en doorgerekend mestactieplan, met een laattijdige goedkeuring tot gevolg

ABS

Mestbeleid

Daarnaast is her ook het mestbeleid. “Strengere maatregelen worden aangekondigd, aanvankelijk mee ondersteund door de landbouwsector zelf”, leggen Mark Wulfrancke en Lieven De Stoppeleire van ABS uit. “Maar plots stuurt de Vlaamse regering aan op bizarre wijzigingen in een gedragen en doorgerekend mestactieplan, met een laattijdige goedkeuring tot gevolg. Die laattijdige goedkeuring werd opgelost door MAP6 met zeven maanden terugwerkende kracht, op het einde van het teeltseizoen, in te voeren. Op het veld zijn er dan geen wijzigingen meer mogelijk.”

ABS hekelt het feit dat dit de Mestbank niet heeft tegengehouden om stevige boetes uit te schrijven. “Aan de Vlaamse landbouwer die onmogelijk kon voldoen aan de kuren van de Vlaamse regering, de echte schuldige. En als klap op de vuurpijl grijpen ze de resultaten van hun eigen onkunde aan om de landbouwers nog strengere maatregelen door de strot te rammen”, schuwt de landbouworganisatie de scherpe kritiek niet.

Tegelijk merkt ABS op dat die Vlaamse overheid in mediacampagnes “uitpakt met grote percentages aan overtredingen en slechte resultaten”. “Alleen wordt er niet bij verteld dat deze controles vaak willekeurig zijn en meerdere (administratieve) fouten als aparte overtredingen worden geregistreerd. Een eerlijke communicatie zou de ernst van de fouten vermelden, maar dat zou te weinig spectaculair zijn”, klinkt het. “En wie de kaart van de rioleringsgraad over de kaart van de waterkwaliteit legt, ziet toch wel wat gelijkenissen.”

Elke dag verdwijnt zeven hectare landbouwgrond onder een ondoordringbare laag beton en er is geen enkele incentive om dat in een verre toekomst te veranderen

ABS

Droogte

Dat ook naar landbouw wordt gewezen om de verdroging van Vlaanderen aan te kaarten, is volgens ABS niet correct. “Een grote oorzaak van de verdroging is de grote graad van verharding en ruimtelijke wanorde. Veel bruikbaar water wordt bovendien zonder enige rem direct afgevoerd richting zee. Toch wordt de landbouw het zwaarst getroffen door de uitgedachte maatregelen”, stellen Wulfrancke en De Stoppeleire die erop wijzen dat er elke dag zeven hectare landbouwgrond verdwijnt “onder een mooie ondoordringbare laag beton” en dat er geen enkele incentive is om dit in een verre toekomst te veranderen.

Kunstmestregister

“En dan is er nog de saga rond de kunstmestregistratie”, luidt het. “Na 12 jaar is de Mestbank er nog steeds niet in geslaagd om een eenvoudig en goedwerkend systeem uit te werken. Het registreren van kunstmest stond al in MAP4 ingeschreven.” ABS stelt dat het toen een voorstel heeft gedaan voor die registratie, maar dat dit werd weggelachen.

“Het beleid duwde zijn visie eenzijdig door, met als gevolg een regen van klachten over een niet-werkend systeem omdat de website voortdurend plat ligt en landbouwers nog niet beschikken over de exacte cijfers.” Dat zorgt er volgens de landbouworganisatie voor dat landbouwers quasi onvermijdbaar fouten maken. “Bovendien werd een noodgedwongen uitstel van de deadline van indiening alleen maar meegedeeld aan de consulenten. De landbouwers moeten het meer van een ander horen.”

Onze landbouwers verdienen erkenning en niet de minachting waarmee ze nu behandeld worden

ABS

"Beleid moet verantwoordelijkheid opnemen"

ABS vindt dat het tijd is dat beleidsmensen hun verantwoordelijkheid opnemen en “hun politieke, ideologische drijfveren” achter zich laten. “Er is al te veel schade aangericht. Luister naar onze landbouwers en hun vertegenwoordigers en vertoon geen selectieve doofheid. Onze landbouwers verdienen erkenning en niet de minachting waarmee ze nu behandeld worden.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek